• 1000

Dostępność wysokiej jakości danych jest podstawą efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, w szczególności wspierającej zaawansowaną analitykę danych. Poprawne, kompletne i aktualne dane, wspierają procesy decyzyjne oraz stanowią fundament transformacji cyfrowej i innowacyjności.

Czym jest zarządzanie jakością danych - Data Governance, Master Data?

W nowoczesnym przedsiębiorstwie ważne jest posiadanie ustrukturyzowanych danych, świadomość ich znaczenia, odpowiednia klasyfikacja i kardynalność oraz posiadanie jasnego obrazu, kto i w jakim celu uzyskuje do nich dostęp, kto jest ich właścicielem i kto odpowiada za ich jakość.

Zapewniamy wsparcie w wypracowaniu i wdrożeniu najlepszych praktyk w zakresie Data Governance, zarządzania jakością danych podstawowych oraz Data Lineage. Posiadamy wiedzę i bogate doświadczenie, pozwalające na stworzenie efektywnego systemu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych w sposób bezpieczny, wydajny i zrozumiały, zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i przedstawicieli IT. Nasze podejście, osadzone w ramach wypracowanych globalnie metodyk oraz sprawdzone w praktyce podczas prac projektowych, pozwala ustanowić holistyczny, w pełni zintegrowany system zarządzania ładem i jakością danych w kluczowych dla firmy obszarach.

Wyzwania związane z wdrożeniem Data Governance, czyli zarządzanie ładem danych

Data Governance to organizacja zasobów ludzkich, procesów i technologii w jeden współgrający mechanizm za pomocą zestawu odpowiednich funkcji, w celu wykorzystania danych jako zasobu organizacji. W ramach realizacji koncepcji Data Governance prowadzone są następujące działania:

Ustanowienie zasad wykorzystania danych
Ustanowienie zasad dostępu do danych
Określenie ról w procesie zarządzania danymi
Wypracowanie polityk i procedur w zakresie data governance
Utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości danych

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia koncepcji Data Governance:

1 Poprawnie zarejestrowane dane w systemach źródłowych oraz rozwiązaniach analitycznych

2 Kompletna i aktualna informacja zarządcza

3 Zwiększenie zaufania do danych

4 Zwiększenie efektywności procesów biznesowych

5 Wsparcie w szybkim podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych

6 Ograniczenie ryzyka regulacyjnego.

Czym jest Master Data Management (MDM), czyli efektywne zarządzanie danymi podstawowymi?

Głównym celem zarządzania danymi podstawowymi jest umożliwienie efektywnego, łatwego i szybkiego dostępu do dokładnych i kompletnych danych podstawowych. Narzędzia klasy MDM umożliwiają i zapewniają:

Łatwe przypisanie odpowiedzialności i właścicielstwa z jasno określonymi rolami w całej organizacji w procesie zarządzania danymi podstawowymi.

Wsparcie w zdefiniowaniu i określaniu „złotych rekordów” umożliwiających efektywne i kompletne analizy biznesowe i wsparcie procesów finansowych

Wsparcie i uproszczenie procesów zarządzania hierarchią kontrahentów lub produktów.

Zwiększenie efektywności przepływów i procesów zarządzania danymi podstawowymi w sposób zharmonizowany i ustandaryzowany.

Zwiększenie jakości danych poprzez stałe monitorowanie i raportowanie kompletności, dokładności i spójności danych podstawowych w oparciu o zdefiniowane wcześniej reguły biznesowe i deduplikacyjne.

Konsolidacja w jednym zbiorze, danych pochodzących z różnych systemów lokalnych i źródeł zewnętrznych.

Korzyści z posiadania efektywnych procesów i narzędzi do zarządzania danymi podstawowymi:

1 Skrócony czas wprowadzania produktu (time to market)

2 Widok 360° na dane podstawowe m.in. klientów i dostawców

3 Podwyższenie poziomu zgodności procesowanych danych z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

4 Wsparcie kluczowych projektów wykorzystujących dane kontrahentów, m.in. zapewniając unikalność wystąpień poszczególnych rekordów

5 Usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa operacji biznesowych związanych z danymi podstawowymi.

Czym jest Data Lineage, czyli po nitce do kłębka?

Data Lineage śledzi przepływ danych od miejsca ich utworzenia do ostatecznego miejsca ich przeznaczenia. Szczegółowo pokazuje, jak dane przechodzą przez kolejne procesy biznesowe i technologiczne, systemy oraz jak są przekształcane, wzbogacane i agregowane. Data Lineage jest kluczowym elementem osiągnięcia właściwego zarządzania i jakości danych.

Data Lineage pozwala:

Lepiej zrozumieć i zaufać danym procesowanym przez organizację
Poprawić jakość decyzji biznesowych opartych na danych
Skrócić czas wyszukiwania informacji poprzez bezpośredni dostęp do odpowiednich danych i elementów źródłowych
Zarządzać danymi niezależnie od zmian zachodzących w środowisku IT

Narzędzia do Data Governance, Master Data i zarządzania jakością danych

Wspierane narzędzia
Wspierane narzędzia

1 Microsoft, w tym Purview

2 Informatica Intelligent Data Management Cloud, w tym Data Catalog, Master Data Management & 360 Applications, Data Quality i Governance

3 Tibco EBX


Wsparcie KPMG w zakresie wykorzystania potencjału Data Governance, Master Data i zarządzania jakością danych

Poznaj nasze wybrane usługi doradcze z zakresu zarządzania jakością danych i wdrażania procesów Data Governance, w ramach których oferujemy:

 • Cykliczne przeglądy i audyty Data Governance;
 • Stworzenie polityk i procedur w obszarach Data Governance oraz zarządzania jakością danych;
 • Wdrożenie modelu odpowiedzialności za dane (właściciel danych, twórca danych, data steward/kustosz danych, architekt danych);
 • Zaprojektowanie definicji związanych z klasyfikacją danych;
 • Implementację narzędzi do katalogowania danych w organizacji (Data Catalog);
 • Wdrożenie etykiet poufności chroniących  przed nieautoryzowanym dostępem do danych i wyciekami;
 • Wdrożenie narzędzi wspierających procesy zarządzania danymi i jakością danych;
 • Pomoc w wypracowaniu definicji biznesowych poszczególnych zbiorów danych;
 • Wsparcie w procesie definiowania kluczowych atrybutów danych podstawowych, reguł biznesowych wspomagających utrzymywanie wysokiej jakości danych podstawowych czy reguł deduplikacyjnych definiujących „złoty rekord”;
 • Analizę jakości danych podstawowych takich domen jak dane dostawców, klientów, produktów czy materiałów;
 • Zaprojektowanie i implementację narzędzi dedykowanych do monitorowania KPI i jakości danych podstawowych;
 • Wstępną ręczną identyfikację miejsc powstawania krytycznych wartości, wykorzystywanych do raportowania regulacyjnego i zarządczego oraz analizy krytycznych danych;
 • Wsparcie w implementacji automatycznego systemu do zarządzania Data Lineage.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane usługi

Zobacz także