• 1000

Ślad węglowy to wskaźnik środowiskowy mierzący wpływ organizacji (w ramach działalności) bądź produktu (w cyklu życia) na zmianę klimatu. Obliczanie śladu węglowego staje się obowiązkiem legislacyjnym w związku z regionalnymi i krajowymi zobowiązaniami klimatycznymi, wymogami sektora finansowego, a także rosnącą presją ze strony klientów i konsumentów. Jest również konieczne w wypracowaniu skutecznej strategii dekarbonizacji.

Czym jest ślad węglowy i dlaczego tak ważne jest jego obliczanie?

Naukowym doniesieniom, dotyczącym skali zmiany klimatu oraz jej źródeł, towarzyszy przyjmowanie przepisów prawnych, obejmujących coraz większą ilość podmiotów i sektorów gospodarki. Rosną również oczekiwania kontrahentów i konsumentów w kwestii kierowania się przez biznes zasadami zrównoważonego rozwoju. W świetle obecnych regulacji międzynarodowych i krajowych obliczanie śladu węglowego nie jest już tylko dobrą praktyką, lecz staje się również obowiązkiem.

Ślad węglowy organizacji i ślad węglowy produktu

Obliczanie śladu węglowego produktu wpisuje się w aktualne trendy konsumenckie. Również w Polsce zauważalne staje się zainteresowanie podejmowaniem bardziej przemyślanych decyzji zakupowych – również pod względem ich wpływu na środowisko i klimat. W celu obliczenia śladu węglowego eksperci KPMG wykorzystują metodykę opartą na GHG Protocol oraz w przyapdku produktu metodę LCA – Life Cycle Assessment. Kluczowe jest w niej zidentyfikowanie oraz zrozumienie wszystkich procesów odbywających się w ramach cyklu życia danego produktu, zarówno w fazie pozyskiwania surowców źródłowych, procesu produkcyjnego jak i w kóńcowej fazie cyklu życia związanej z postępowaniem z odpadami.

Wykres 1 - Emisje w cyklu życia produktu

Wyzwania firm związane z obliczaniem śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa i jego produktów jest procesem skomplikowanym i pracochłonnym – szczególnie dla osób, które nie zajmują się tym tematem zawodowo. Brak doświadczenia w tym zakresie sprawia, że wyliczone emisje w nieadekwatny sposób odzwierciedlają rzeczywisty wpływ firmy na środowisko i klimat.

Utrzymanie tego stanu rzeczy wiązać się będzie z późniejszymi problemami z raportowaniem i opracowaniem skutecznej strategii dekarbonizacji oraz wzrostem kosztów, związanych z korzystaniem z zasobów i usług środowiskowych. Należy przy tym pamiętać, że ślad węglowy to nie tylko bezpośrednie emisje do atmosfery, ale również emisje wygenerowane w całym łańcuchu wartości (zakres 3), sprawiające największy problem przy obliczaniu i raportowaniu. 

Wykres nr 2 | Wyzwania firm związane z obliczaniem śladu węglowego

Korzyści ze współpracy w obliczaniu śladu węglowego

Wyliczenia wskaźnika śladu węglowy mierzący wpływ organizacji na środowisko oprócz adresowania śladu węglowego niesie ze sobą następujące korzyści: 

Analiza wpływu

Dokładne poznanie wpływu przedsiębiorstwa lub oferowanego przez nie produktu na klimat i środowisko

  

Rozwiązania systemowe

Opracowanie adekwatnych rozwiązań, przyczyniających się do redukcji emisji

  

Indywidualizacja analizy

Kalkulacja kosztów związanych z redukcją śladu węglowego

  

Kalkulacja ryzyk

Sporządzenie mapy ryzyk – regulacyjnych, finansowych, reputacyjnych

  

Wsparcie KPMG w ramach obliczania śladu węglowego

Opracowaliśmy usługę wsparcia w obliczaniu śladu węglowego przedsiębiorstwa oraz produktu, w którą angażowane są osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze środowiskowym.

Podejście KPMG do obliczania śladu węglowego organizacji oraz produktu ma na celu:

  • Wspieranie zgodności z najlepszymi praktykami biznesowymi, regulacjami i systemami raportowania ESG.
  • Dostosowane strategii przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju – w szczególności w zakresie celów dekarbonizacji zgodnych z założeniami Porozumienia paryskiego oraz prawodawstwa UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Dostosowanie do potrzeb interesariuszy przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim Klientów, instytucji finansowych, inwestorów i akcjonariuszy.

W celu realizacji powyższych założeń, włączamy do zespołu zarówno naszych ekspertów z zakresu zmian klimatu i dekarbonizacji, jak również specjalistów z zakresu raportowania ESG. Dzięki takiemu podejściu przedsiębiorstwo wychodzi poza obliczanie emisji gazów cieplarnianych i włącza działania w zakresie dekarbonizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym do swoich długofalowych celów biznesowych.

Standardowy projekt obliczania śladu węglowego składa się z następujących etapów:

  • Określenie granic organizacyjnych i operacyjnych.
  • Identyfikacja źródeł emisji w ramach zakresów 1, 2 i 3 w oparciu o informacje uzyskane od Klienta oraz przeprowadzoną wizję lokalną.
  • Przygotowanie metodyki do obliczenia śladu węglowego organizacji ze wszystkich zidentyfikowanych źródeł emisji.
  • Obliczenie emisji gazów cieplarnianych w wybranym roku sprawozdawczym.
  • Opracowanie raportu końcowego z kalkulacji emisji.

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria