• 1000

W czasach rosnącej świadomości organizacji o potrzebie budowania relacji z klientami oraz dążenia do zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej wynikającej z zaufania do marki, niezwykle ważne jest, aby dane osobowe konsumentów były wykorzystywane w najbardziej odpowiedni sposób. Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań chmurowych oraz globalizacją systemów, procesów i łańcuchów dostaw, w połączeniu z rozpowszechnieniem mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych, coraz więcej danych klientów jest gromadzonych, przechowywanych, ujawnianych i przekazywanych na całym świecie.

Wyżej wymienione kwestie, w połączeniu z ciągle zmieniającym się charakterem organizacji w wyniku fuzji i przejęć, restrukturyzacji organizacyjnej, wdrożeń nowych systemów oraz złożonego, zmieniającego się otoczenia prawnego i regulacyjnego, spowodowało, że ochrona danych stała się jednym z trudniejszych i najbardziej wymagających wyzwań, stojących obecnie przed organizacjami.

Aby zminimalizować ryzyko i czas potrzebny na dostosowanie się do nowych przepisów, organizacje powinny w pierwszej kolejności przyjąć świeże podejście do funkcjonowania w nowych warunkach. Aby to osiągnąć, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Czy rozumiem zobowiązania mojej organizacji w zakresie ochrony danych, ryzyka oraz czy nasza strategia zgodności z regulacjami jest adekwatna do celu?

  • Czy podejmuję rozsądne decyzje i plany w odniesieniu do technologii i inicjatyw transformacji biznesowej dotyczących danych osobowych (np. klientów i pracowników)?
  • Czy mam jasny i kompletny obraz tego, jakie dane osobowe są przetwarzane, gdzie, przez kogo i w jakim celu?
  • Czy jestem przekonany o zdolności mojej organizacji do skutecznego wykrywania i zarządzania naruszeniami danych?
  • Czy współpracując z dostawcami monitoruję zarówno ich wewnętrzną jak i zewnętrzną zgodność z regulacjami w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa?
  • W jaki sposób istniejące regulacje wpływają na działalność mojego przedsiębiorstwa oraz apetyt na ryzyko?

Co zyskasz dzięki zastosowaniu w organizacji procesów opartych o usługi w zakresie ochrony danych ?

Usługi KPMG w zakresie ochrony danych pomagają w zarządzaniu zgodnością z regulacjami oraz umożliwiają wykorzystanie danych osobowych do budowania wartości i zwiększania przychodów, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań klientów, pracowników i dostawców. Oferowane wsparcie obejmuje między innymi przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, audytu stron trzecich, analizy wdrożonych rozwiązań, w tym również analizy techniczne oraz wiele innych usług, adekwatnych do potrzeb klientów. Dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu we wspieraniu organizacji, pomożemy Ci opracować dostosowany do Twoich potrzeb plan bezpiecznego zarządzania informacjami oraz przyjąć ustrukturyzowane i elastyczne podejście do potrzeb Twojej firmy.

Ocena ryzyka

Zapewnienie niezależnej oceny bieżącego profilu ryzyka i jego porównania ze stanem docelowym.

Projektowanie

Współpraca z klientem w celu opracowania programu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, aby spełnić wymogi prawne.

Strategia

Współpraca w celu opracowania pragmatycznej strategii ochrony danych osobowych i uzyskania poparcia kierownictwa wyższego szczebla.

Monitorowanie

Wsparcie w utrzymaniu środowiska kontroli danych osobowych.

Operacje

Zapewnienie stałego wsparcia i doradztwa w zakresie obsługi środowiska kontroli.

Wdrożenie

Wsparcie we wdrażaniu solidnych i zrównoważonych procesów, polityk i mechanizmów kontroli w celu ograniczenia ryzyka.

Wsparcie KPMG w ramach usług w zakresie ochrony danych osobowych

KPMG oferuje globalne, multidyscyplinarne spojrzenie na ryzyko, pomagając sprostać wyzwaniom związanym z ochroną danych. Nasze niezachwiane zaangażowanie w precyzję, jakość i obiektywizm może pomóc we włączeniu ochrony i zaufania do wszystkich działań, nie tylko technologii, w celu stworzenia kultury bezpieczeństwa.

Wsparcie KPMG może przynieść te korzyści, ponieważ oferujemy niespotykane połączenie mocnych stron - wiedzy technologicznej, dogłębnej wiedzy biznesowej i kreatywnych profesjonalistów, którzy są pasjonatami dbania o bezpieczeństwo i budowania Twojego biznesu.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także