• 1000

KPMG przykłada wielką wagę do ochrony prywatności osób fizycznych oraz ich danych osobowych  zgromadzonych z związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym opisuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe, jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Polityka Prywatności składa się z:

 • informacji ogólnych, mających zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez KPMG, a także
 • poszczególnych sekcji tematycznych, które dla różnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazują konkretne cele i podstawy prawne przetwarzania, kategorie odbiorców, okresy przechowywania danych i inne informacje wymagane prawem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Przejdź do sekcji tematycznej w celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

Automatyczne gromadzenie informacji

W niektórych przypadkach KPMG i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych KPMG oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org. Poniższa tabela przedstawia listę różnych rodzajów plików cookie, jakie są wykorzystywane na naszych stronach internetowych:

 

Cel 

Opis

Rodzaj i okres przechowywania

Wydajność (np. przeglądarka internetowa użytkownika)

Nasze strony internetowe zostały zbudowane w oparciu o wspólne platformy internetowe. Platformy te korzystają z wbudowanych plików cookie, które pomagają rozwiązywać problemy związane z kompatybilnością (np. poprzez identyfikację typu przeglądarki) oraz wydajnością (np. poprzez szybsze ładowanie zawartości).

Sesyjne
Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki

Bezpieczeństwo (np. Asp.NET)

Jeśli użytkownik rejestruje się, aby korzystać z części stron KPMG o ograniczonym dostępie, system sprawdza za pośrednictwem plików cookie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty na witrynie. Login oraz hasło są wymagane, aby uzyskać dostęp do sekcji stron KPMG o ograniczonym dostępie.

Sesyjne
Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki
 

Preferencje użytkownika na stronie

Pliki cookie mogą również zapamiętywać preferencje użytkownika na stronie (np. wybrany przez niego język) oraz próbować ulepszyć działanie serwisu (np. poprzez spersonalizowane powitanie lub treść). Takie działanie plików cookie dotyczy najczęściej części serwisu, do których dostęp można uzyskać po zarejestrowaniu się lub po założeniu konta.

Sesyjne
Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki
 

Analityka

Korzystamy z narzędzi analitycznych należących do stron trzecich, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam poprawiać jakość i treść strony kmpg.com. Zbiorcze dane statystyczne dotyczą m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do naszej witryny. Bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystania przez KPMG narzędzi Google Analytics znajdują się poniżej.

Stałe, ale zostaną automatycznie usunięte po dwóch latach, jeśli użytkownik nie odwiedza ponownie stron kpmg.com

Informacje zwrotne od użytkowników strony

Korzystamy z należącego do strony trzeciej narzędzia, które pozwala nam na prosić określony odsetek użytkowników o udzielenie informacji zwrotnych. Pliki cookie używane są w tym przypadku po to, aby użytkownicy nie otrzymywali kilkakrotnie zaproszenia do udziału w badaniu.
Pierwszy rodzaj plików cookie (1) jest wykorzystywany, jeśli użytkownik nie otrzymał zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu. W tym przypadku pliki cookie służą do tego, aby zaproszenie nie wyświetlało się po przejściu użytkownika do kolejnej strony.
Drugi rodzaj plików cookie (2) jest stosowany w przypadku, w którym użytkownik otrzymuje zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu i służy do tego, aby zaproszenie nie wyświetlało się ponownie przez okres 90 dni.

 

1 sesyjne
Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki
2 stałe
Usuwane automatycznie po 90 dniach albo zawierające zaproszenie do udziału w badaniu.

 

Wtyczki społecznościowe

Używamy widżetów i wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się treściami z naszych stron internetowych na platformach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z widżetów i wtyczek społecznościowych może powodować zapisywanie plików cookie na komputerach lub innych urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i odnotowania interakcji użytkowników na naszych stronach internetowych (np. za pomocą licznika liczby udostępnień strony), a także rejestracji informacji o aktywności użytkowników w Internecie i na naszych witrynach. Zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z treścią polityki prywatności każdego z dostawców takich usług przed rozpoczęciem korzystania z nich. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas z widżetów i aplikacji społecznościowych znajdują się tutaj.

Stałe, ale zostaną automatycznie usunięte po dwóch latach, jeśli użytkownik nie odwiedza ponownie stron kpmg.com

 

 

Poszczególne witryny KPMG mogą wykorzystywać inne narzędzia i widżety stron trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widżetów może powodować gromadzenie plików cookie na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach.

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

Odwiedzenie naszej strony internetowej lub wprowadzenie loginu w celu uzyskania dostępu do części witryny przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez nas plików cookie na komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu.

Narzędzie Google Analytics

KPMG korzysta z narzędzia Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania Google Analytics przez KPMG znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłania danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Narzędzie Adobe Analytics

KPMG korzysta z narzędzi Adobe Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Adobe Analytics przez KPMG znajduje się na stronie: https://www.adobe.com/pl/privacy.html.

Znaczniki nawigacyjne

Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer

użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez KPMG odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

KPMG lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.

Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.

Niektóre biuletyny informacyjne lub inne wiadomości przesyłane przez KPMG zawierają wbudowane linki, które umożliwiają potwierdzenie adresu e-mail odbiorców. Zgromadzone w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane do określenia zainteresowań użytkownika i podniesienia jakości przyszłych doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu.

Narzędzia lokalizacyjne

KPMG może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

Widżety i aplikacje społecznościowe

Na stronach internetowych KPMG mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię to” na Facebooku czy widżet na portalu X (dawniej: Twitter). Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach KPMG (patrz: informacje powyżej na temat plików cookie służących do udostępniania treści na portalach społecznościowych).

Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez właścicieli mediów społecznościowych znajdziesz poniżej:

 • Facebook oraz Instagram (Meta Platforms Ireland) https://www.facebook.com/about/privacy
 • X (dawniej: Twitter) https://twitter.com/en/privacy
 • YouTube https://policies.google.com/privacy
 • LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

KPMG oraz dostawcy serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, X ((dawniej: Twitter)), YouTube, LinkedIn) są współadministratorami Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celu wyświetlania statystyk aktywności Użytkowników na kontach KPMG. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oraz na stronach wymienionych powyżej. Dostawcy serwisów społecznościowych przejmują podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Pana/Pani danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby statystyk

Dodatkowo, na witrynach internetowych KPMG mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych KPMG mogą być udostępniane innym użytkownikom danej funkcji społecznościowych (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którymi mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

Dane osobowe będą przetwarzane: przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń), w przypadku przetwarzania danych do celów statystycznych przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami, a w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie KPMG przez okres ważności tych celów albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani w związku z aktywnością w mediach społecznościowych KPMG.

KPMG może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: identyfikator konta (zawierający imię i nazwisko lub nick), zdjęcie profilowe, inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek), treść komentarzy, automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkowników w danym serwisie społecznościowym, anonimowe dane statystyczne użytkowników odwiedzających media społecznościowe KPMG dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).   Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Zgoda

- Przetwarzanie innych kategorii danych osobowych, niż wymagane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

- Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do KPMG.

Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy

Przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, w przypadku, gdy zatrudnienie ma miejsce w innej formie, niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie).

Obowiązek prawny

art.  18 (3a) oraz

art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy

- Przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe (np. znajomość języka angielskiego, określone kompetencje adekwatne do stanowiska).

- Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu.

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Usprawnienie procesu rekrutacji poprzez dokonywanie i tworzenie podsumowań, a także zestawień, czy wewnętrznych raportów.

- Ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń.

- Dokonanie ewaluacji psychometrycznej kandydatów (dotyczy wyłącznie wybranych stanowisk/funkcji).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dodatkowo podmioty, które na podstawie umów, świadczą na rzecz KPMG usługi wspierające proces rekrutacji (m. in. dostawca systemu rekrutacyjnego czy testów kompetencyjnych).   Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od jej wyrażenia.   Podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Realizacja wydarzenia, w którym chcą Państwo wziąć udział, zgodnie z przesłanym zgłoszeniem.

- Prawidłowa identyfikacja uczestników wydarzenia.

- Bieżący kontakt w sprawie wydarzenia.

- Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia, a także przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Wysyłka informacji handlowej drogą elektroniczną w ramach zamówionej subskrypcji (zgodnie z udzieloną zgodą na wysyłkę informacji handlowej drogą elektroniczną w trybie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

- Przesyłanie informacji marketingowych za pośrednictwem wiadomości SMS oraz połączeń telefonicznych na podstawie zgody w trybie ustawy Prawo telekomunikacyjne

- Marketing bezpośredni produktów i usług współadministratorów.

- Dystrybucja materiałów marketingowych w formie tradycyjnej (papierowej)

- Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do wycofania jednej ze zgód, o których mowa wyżej lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, a także przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego lub ofertowego, rozpatrzenie zapytania oraz udzielenie odpowiedzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KPMG.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, maksymalnie przez okres roku, licząc od dnia zgłoszenia zapytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania.

KPMG Sp. z o.o. (“KPMG”) jest administratorem Pani / Pana danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu stosowania monitoringu wizyjnego na obszarze monitorowanym, ograniczonym do miejsc wskazanych w poszczególnych biurach KPMG. Wszelkie obszary objęte monitoringiem są oznaczone przy pomocy odpowiednich oznaczeń graficznych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KPMG jakim jest zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem osób, mienia i informacji KPMG lub Podmiotów KPMG.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również, oprócz podmiotów wskazanych w części ogólnej Polityki Prywatności, agencje ochrony, zarządcy budynków i parkingów.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub KPMG powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku braku chęci podania danych osobowych, prosimy o niewchodzenie na obszar monitorowany.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Podmiot KPMG, z którym nawiązywana jest współpraca (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Wykonanie Umowy lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia Umowy

(Ta sekcja dotyczy jedynie przypadków, gdy Klient jest osobą fizyczną)

- Podjęcie działań, na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem Umowy,

- Zawarcie i realizacja Umowy, w tym wypłata wynagrodzenia z tytułu jej realizacji.

Obowiązki prawne ciążące na KPMG (wynikające m. in. z przepisów podatkowych, Kodeksu cywilnego)

- Prowadzenie ewidencji księgowej należnych wynagrodzeń,

- Realizacja obowiązków podatkowych ciążących na KPMG,

- Udzielanie informacji w odpowiedzi na uprawnione żądania organów administracji państwowej, sądów lub organów wymiaru sprawiedliwości.

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Prawidłowa identyfikacja stron umowy oraz ustalenie właściwych osób kontaktowych,

- Koordynacja współpracy przed zawarciem umowy lub w trakcie wykonywania umowy,  

- Prowadzenie bieżących kontaktów w sprawach objętych umową,

- Rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań a także ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń,

- Realizacja procedur wewnętrznych Podmiotów KPMG.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie archiwizacji dokumentacji lub sprawozdawczości finansowej;
 • okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania. W przypadku osób reprezentujących Klienta podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Źródłem danych osobowych osób kontaktowych jest Klient tj. podmiot, z którym KPMG nawiązuje współpracę.

KPMG będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych osób kontaktowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot KPMG, który jest organizatorem konkursu (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Zgoda w formie wyraźnego działania potwierdzającego (zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie)

Realizacja i przeprowadzenie konkursu, wyłonienie laureatów oraz rozdanie nagród.

Obowiązek prawny wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na KPMG z zakresu prawa podatkowego (w przypadku laureatów otrzymujących nagrody).

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Prawidłowa identyfikacja uczestników konkursu.

- Bieżący kontakt w sprawie konkursu.

- Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności. Jeżeli konkurs organizowany jest przez KPMG wspólnie z partnerem (partnerami), będzie on (oni) również odbiorcą Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe laureatów konkursu otrzymujących nagrody będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie archiwizacji dokumentacji, prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe pozostałych uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot KPMG, który jest organizatorem szkolenia (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Wykonanie umowy

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana zamówieniem.

Obowiązek prawny wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na KPMG z zakresu prawa podatkowego.

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Realizacja szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział, zgodnie z przesłanym zgłoszeniem.

- Prawidłowa identyfikacja uczestników szkolenia.

- Bieżący kontakt w sprawie szkolenia.

- Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, oprócz podmiotów wskazanych w części ogólnej Polityki Prywatności, będą również zewnętrzni trenerzy, w przypadku, gdy KPMG będzie z nich korzystało.

Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie archiwizacji dokumentacji, prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej lub przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Alumni, na podstawie zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania potwierdzającego tj. poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie Alumni, a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KPMG.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do wycofania zgody na uczestnictwo w Programie Alumni, a także przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Podmiot KPMG, z którym nawiązywana jest współpraca (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Wykonanie Umowy lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia Umowy

(Ta sekcja dotyczy jedynie przypadków, gdy Dostawca/Kontrahent jest osobą fizyczną)

- Podjęcie działań, na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem Umowy,

- Zawarcie i realizacja Umowy, w tym wypłata wynagrodzenia z tytułu jej realizacji.

Obowiązki prawne ciążące na KPMG (wynikające m. in. z przepisów podatkowych, Kodeksu cywilnego)

- Prowadzenie ewidencji księgowej należnych wynagrodzeń,

- Realizacja obowiązków podatkowych ciążących na KPMG,

- Udzielanie informacji w odpowiedzi na uprawnione żądania organów administracji państwowej, sądów lub organów wymiaru sprawiedliwości.

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Prawidłowa identyfikacja stron umowy oraz ustalenie właściwych osób kontaktowych,

- Koordynacja współpracy przed zawarciem umowy lub w trakcie wykonywania umowy,  

- Prowadzenie bieżących kontaktów w sprawach objętych umową,

- Rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań a także ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń,

- Realizacja procedur wewnętrznych Podmiotów KPMG.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie archiwizacji dokumentacji lub sprawozdawczości finansowej;
 • okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania. W przypadku osób reprezentujących Dostawcę/Kontrahent podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Źródłem danych osobowych osób kontaktowych jest Dostawca/Kontrahent tj. podmiot, z którym KPMG nawiązuje współpracę.

KPMG będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych osób kontaktowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna Cel przetwarzania
Prawnie uzasadnione interesy KPMG
- Umożliwienie kontaktu Biura Prasowego KPMG z przedstawicielami mediów, w tym nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu oraz żądania usunięcia danych osobowych. W przypadku wniesienia żądania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
 
Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośbą o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy.
 
KPMG przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, służbowe dane adresowe oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Rozwój działalności i usług KPMG

- Wysyłka informacji handlowej drogą elektroniczną w ramach zamówionej subskrypcji (tylko w przypadku udzielonej przez Pana/Panią odrębnej zgody na wysyłkę informacji handlowej drogą elektroniczną w trybie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

- Przesyłanie informacji marketingowych za pośrednictwem wiadomości SMS oraz połączeń telefonicznych (tylko w przypadku udzielonej przez Pana/Panią odrębnej zgody w trybie ustawy Prawo telekomunikacyjne)

- Marketing bezpośredni produktów i usług współadministratorów, w tym przedstawianie informacji o KPMG i zakresie usług KPMG oraz oferowanych produktach

- Dystrybucja materiałów marketingowych w formie tradycyjnej (papierowej)

- Identyfikacja Państwa potrzeb oraz klientów o podobnych potrzebach oraz analizy dotyczące trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedażowych

- Ewaluacja i poprawa jakości usług świadczonych przez KPMG 

- Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do wycofania jednej ze zgód, o których mowa wyżej lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, a także przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania.

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci podmiotów KPMG w Polsce tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce (“KPMG”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Przeprowadzenie ankiety lub badania rynkowego.

- Usprawnienie świadczonych przez KPMG usług oraz analiza potrzeb Klientów KPMG lub potencjalnych Klientów KPMG na podstawie udzielonych odpowiedzi.

- Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności oraz dostawcy rozwiązań technologicznych służących do przeprowadzenia ankiety.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia wypełnienia ankiety lub przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwiłby wykonanie celu przetwarzania.

Spółka z sieci podmiotów KPMG*, która jest właścicielem aplikacji (“KPMG”) jest administratorem Pani / Pana danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną (dotyczy to sytuacji, gdy aplikacja bądź narzędzie są usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Prawnie uzasadnione interesy KPMG

- Uwierzytelnienie Pana/Pani w aplikacji bądź narzędziu oraz zapobieganie nieautoryzowanemu dostępu do nich

- Zapewnienie Panu/Pani dostępu do aplikacji bądź narzędzia oraz ich funkcjonalności

- Administracja i zarządzanie aplikacją bądź narzędziem

- Ulepszenie aplikacji bądź narzędzia poprzez generowanie zagregowanych raportów dotyczących ich użytkowania

- Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane w części ogólnej Polityki Prywatności.

Aplikacja lub narzędzie standardowo zawiera wyłącznie pliki cookies niezbędne do ich funkcjonowania, w szczególności te, które są niezbędne do autentykacji (uwierzytelniania) użytkowników. W przypadku, gdy aplikacja bądź narzędzie miałyby zawierać inne rodzaje plików cookies, zostanie Panu/Pani przedstawiona odrębna informacja o takich plikach.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres świadczenia usługi drogą elektroniczną (do czasu odinstalowania aplikacji lub narzędzia). W zakresie plików cookies dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich wykasowania. Dane osobowe będą przechowywane także przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń).

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować brak możliwości dostępu do aplikacji bądź narzędzia.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Użyte w Polityce Prywatności sformułowania „KPMG”, „my” i „nasz” odnoszą się do sieci Podmiotów KPMG w Polsce, w skład której wchodzą: KPMG sp. z o. o., KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., KPMG Audyt Services sp. z o.o., KPMG Audyt sp. z o.o.,  KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., KPMG Usługi Księgowe sp. z o. o., KPMG Advisory sp. z o. o ., KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., KPMG Tax sp. z o.o., KPMG Tax M.Michna sp.k., KPMG Restructuring sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k. oraz Fundacja KPMG w Polsce.

Podmioty KPMG w Polsce mają siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A (kod pocztowy: 00-189) i można się z nimi skontaktować wysyłając pismo na adres siedziby.

Wskazanie właściwego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały one zebrane.

Każdy z wyżej wymienionych Podmiotów KPMG w Polsce jest administratorem danych osobowych w procesach przetwarzania, w których podmiot ten został wyraźnie wskazany jako strona umowy lub jest usługodawcą w związku ze świadczoną usługą bądź też odbiorcą usługi świadczonej przez dostawców.

Podmioty KPMG w Polsce działają jako współadministratorzy danych osobowych wobec:

 • osób uczestniczących w rekrutacji,
 • uczestników wydarzeń organizowanych przez KPMG,
 • subskrybentów newslettera oraz odbiorców innych informacji handlowych, a także
 • uczestników Programu Alumni.

W zakresie powyższych przypadków, współadministratorzy zawarli wspólne uzgodnienia, w których określili zakresy swojej odpowiedzialności. Za realizację praw osób, których dane dotyczą i wypełnianie obowiązków informacyjnych w stosunku do Pani/Pana danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o.

2. Dane kontaktowe IOD

Podmioty KPMG wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: DPO@kpmg.pl.  Inspektor Ochrony Danych jest punktem kontaktowym dla osób, których dane osobowe KPMG przetwarza. Inspektorem Ochrony Danych w Podmiotach KPMG w Polsce jest Maciej Zychowicz.

3. W jakich celach moje dane osobowe są przetwarzane?

Szczegółowe cele przetwarzania zostały wskazane w poszczególnych sekcjach dotyczących poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych. 

4. Na jakiej podstawie prawnej KPMG przetwarza moje dane osobowe?

W zależności od celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne różnią się od siebie. KPMG musi legitymować się podstawą prawną, aby legalnie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Szczegółowe podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są podane w poszczególnych sekcjach dotyczących poszczególnych operacji przetwarzania.

5. Jakim podmiotom KPMG będzie przekazywać moje dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • inne Podmioty KPMG, tj. podmioty, które prowadzą niezależną działalność, bez względu na formę prawną, pod firmą zawierającą w sobie oznaczenie „KPMG” lub podmioty, które są powiązane w jakikolwiek sposób z KPMG International Limited;
 • podmioty, które na podstawie umów, świadczą na rzecz KPMG lub Podmiotów KPMG usługi wsparcia infrastrukturalnego, usługi administracyjne lub księgowe, usługi doradcze, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentów, usługi polegające na przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa informatycznego lub ochrony danych osobowych, podmioty będące dostawcami systemów informacyjnych, oprogramowania i aplikacji oraz infrastruktury informatycznej, a także podmioty świadczące usługi serwisowe w zakresie IT;

Pozostałe kategorie podmiotów, którym KPMG będzie przekazywało Pani/Pana dane osobowe wskazujemy w poszczególnych sekcjach tematycznych, poświęconych konkretnym operacjom przetwarzania danych osobowych.

6. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

W związku z tym, iż KPMG należy (ą) do międzynarodowej sieci Podmiotów KPMG, dane osobowe mogą być również przekazane do państw spoza EOG.

W takich przypadkach KPMG będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe do tych państw na podstawie:

 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych (w stosunku do państw, wobec których taka decyzja została wydana);
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (w stosunku do pozostałych krajów). 

7. Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych danych osobowych, ich sprostowania, a także ich przenoszenia oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych). Zgodę zawsze możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres dpo@kpmg.pl. Oprócz tego, w sytuacji, gdy zgoda będzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, dodatkowy sposób jej wycofania zostanie wskazany przy jej wyrażeniu. 

8. Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe zostały zebrane. Poszczególne okresy przechowywania danych osobowych są wskazane w konkretnych sekcjach poświęconych danym operacjom przetwarzania.

9. Bezpieczeństwo i integralność danych

KPMG stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych osób, których dane dotyczą był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. 

10. Informacje dodatkowe

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie KPMG odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm stowarzyszonych z KPMG. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom (data ostatniej aktualizacji jest wskazana w stopce dokumentu). Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z treścią Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez KPMG.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 31. 01. 2024 r.