• 1000

Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji. Zobacz, jak możemy pomóc zidentyfikować koszty kwalifikowalne do skorzystania z ulgi.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Polska Strefa Inwestycji to zmodyfikowany instrument podatkowy wspierania inwestycji, znany od 1994 roku jako wsparcie prowadzenia działalności w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Przedsiębiorcy z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji realizowanych na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jakie inwestycje podlegają zwolnieniu z podatku w Polskiej Strefie Inwestycji?


Założenie nowego przedsiębiorstwa
Założenie nowego przedsiębiorstwa
 

Zwiększenie efektywności istniejących zakładów
Zwiększenie efektywności istniejących zakładów
 

Wprowadzenie nowych produktów i usług
Wprowadzenie nowych produktów i usług
 

Zmiana procesów produkcyjnych i usługowych
Zmiana procesów produkcyjnych i usługowych
 

Wyzwania firm związane z ubieganiem się o pomoc z PSI

Zwolnienie przyznawane jest na mocy decyzji o wsparciu na okres od 10 do 15 lat. Należy zaznaczyć, iż lokalizacja inwestycji jest istotnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, bowiem decyduje ona o długości okresu zwolnienia, wysokości intensywności pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) oraz kryteriach, które musi spełnić przedsiębiorstwo, aby uzyskać możliwość wnioskowania o wsparcie.

Dodatkowo, kluczowym aspektem w ramach wnioskowania o pomoc publiczną jest określenie statusu (wielkości) przedsiębiorstwa, bowiem w przypadku podmiotów o statusie MŚP możliwe jest uzyskanie dodatkowej premii dla wysokości intensywności pomocy.

W ramach wnioskowania o wsparcie oraz późniejszego korzystania ze zwolnienia, należy pamiętać o prawidłowym określeniu działalności objętej zwolnieniem oraz o odpowiednim kwalifikowaniu kosztów w ramach tejże działalności i poza nią.

Ile możesz zyskać dzięki mechanizmom Polskiej Strefy Inwestycji?

Maksymalna wysokość ulgi od podatku dochodowego (CIT / PIT) w zależności od regionu sięga 50% poniesionych kosztów. Dodatkowe 10 lub 20 punktów procentowych zwolnienia mogą otrzymać odpowiednio średnie oraz małe/mikro przedsiębiorstwa.

W sumie do zdobycia jest nawet 70-procentowe zwolnienie podatkowe odpowiadające wartości kosztów kwalifikowanych.

Mapa maksymalnej intensywności pomocy w ramach PSI w regionach Polski


Mapa maksymalnej intensywności pomocy w ramach PSI w regionach Polski

Wsparcie KPMG w procesie uzyskiwania zwolnienia z podatku w Polskiej Strefie Inwestycji

Wsparcie w zakresie określenia koncepcji przedsięwzięcia inwestycyjnego, optymalnej z punktu widzenia wnioskowania o wsparcie i korzystania ze zwolnienia.

Zidentyfikowanie pełnego zakresu kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz dogodnych do spełnienia kryteriów jakościowych inwestycji.

Opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania wsparcia oraz asysta w zakresie konsultacji z podmiotem zarządzającym i złożenia aplikacji.

Konsultacje na etapie realizacji inwestycji i prowadzenia działalności w ramach przyznanej decyzji o wsparciu w zakresie prawidłowego rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kwalifikowania kosztów i przychodów dla działalności objętej decyzją.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe

Więcej na temat innowacji