Polska Strefa Inwestycji to zmodyfikowany instrument podatkowy wspierania inwestycji, znany od 1994 roku jako wsparcie prowadzenia działalności w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Przedsiębiorcy z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji realizowanych na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wsparcie w formie pomocy publicznej jest dostępne dla inwestycji polegających na założeniu nowego zakładu, zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji lub zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego.

Zwolnienie przyznawane jest na mocy decyzji o wsparciu na okres od 10 do 15 lat. Należy zaznaczyć, iż lokalizacja inwestycji jest istotnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, bowiem decyduje ona o długości okresu zwolnienia, wysokości intensywności pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) oraz kryteriach, które musi spełnić przedsiębiorstwo, aby uzyskać możliwość wnioskowania o wsparcie. Dodatkowo, kluczowym aspektem w ramach wnioskowania o pomoc publiczną jest określenie statusu (wielkości) przedsiębiorstwa, bowiem w przypadku podmiotów o statusie MŚP możliwe jest uzyskanie dodatkowej premii dla wysokości intensywności pomocy.

W ramach wnioskowania o wsparcie oraz późniejszego korzystania ze zwolnienia, należy pamiętać o prawidłowym określeniu działalności objętej zwolnieniem oraz odpowiednim kwalifikowaniem kosztów w ramach tejże działalności i poza nią.

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji obejmuje m.in.:

  • wsparcie w zakresie określenia koncepcji przedsięwzięcia inwestycyjnego, optymalnej z punktu widzenia wnioskowania o wsparcie i korzystania ze zwolnienia,
  • zidentyfikowanie pełnego zakresu kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz dogodnych do spełnienia kryteriów jakościowych inwestycji,
  • opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania wsparcia oraz asysta w zakresie konsultacji z podmiotem zarządzającym i złożenia aplikacji,
  • konsultacje na etapie realizacji inwestycji i prowadzenia działalności w ramach przyznanej decyzji o wsparciu w zakresie prawidłowego rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kwalifikowania kosztów i przychodów dla działalności objętej decyzją.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe