• 1000

Ulgi i dotacje pozwalają obniżyć koszty inwestycji i działalności rozwojowej przedsiębiorstw. Wdrożenie strategii korzystania z ulg i dotacji, właściwe przygotowanie aplikacji, znajomość kryteriów merytorycznych i formalnych, jak również doświadczenie w komunikacji i negocjacjach z instytucjami, mogą mieć decydujące znaczenie dla efektywnego pozyskania wsparcia.

Działanie na konkurencyjnym rynku wymaga od przedsiębiorstw podejmowania działalności rozwojowej, inwestycji w innowacje, wdrażania procesów cyfrowych, kształcenia kadry lub adaptacji przyjaznych środowisku rozwiązań. Wykorzystanie możliwości płynących z dostępnych form wsparcia tego typu przedsięwzięć – ulg podatkowych lub dotacji – zachęca do zwiększenia działań oraz znacząco zwiększa ich efektywność ekonomiczną.

Obok dostępnych w obszarze regulacji podatkowych instrumentów wspierania rozwoju, takich jak: ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), zwiększone koszty uzyskania przychodów pracowników wykonujących działalność twórczą (50% KUP), preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX), zwolnienie podatkowe z tytułu realizacji nowej inwestycji (Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Polska Strefa Inwestycji), między innymi polskie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 około 76 miliardów euro. Istotna część tego budżetu skierowana jest do przedsiębiorstw, które będą realizowały nakłady w ramach projektów B+R, wdrażanie innowacji lub infrastruktury B+R, zwiększanie potencjału konkurencyjnego, transformację przemysłową, cyfryzację, internacjonalizację, zielone technologie, a także wzrost kompetencji kadr. Środki te będą dostępne podobnie jak w ubiegłych perspektywach w ramach programów krajowych oraz regionalnych.

Ponadto, od początku 2022 roku planowane jest wdrożenie kolejnych instrumentów wsparcia w ramach instrumentów podatkowych, w tym: ulgi podatkowe na robotyzację lub prototypy, ulga prowzrostowa czy ulga na innowacyjnych pracowników.

W KPMG w Polsce działa Zespół Innowacji, Ulg i Dotacji, który odpowiedzialny jest za obsługę i doradztwo dla podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z dostępnych instrumentów wsparcia. Zespół zapewnia kompleksowe podejście do działalności prowadzonej przez klienta, wysokie standardy świadczonych usług oraz wiedzę i doświadczenie poparte szeregiem sukcesów naszych klientów, którzy skorzystali z szansy rozwoju przy zastosowaniu ulg i dotacji.

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji obejmuje m.in.:

  • przegląd działalności rozwojowej oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i zmapowanie ich pod kątem możliwości pozyskania wsparcia w postaci ulgi i dotacji,
  • pomoc w opracowaniu koncepcji projektów lub obszarów działalności w celu maksymalizacji szans pozyskania ulg i dotacji,
  • pomoc w procesie wyboru lokalizacji, określenia typu inwestycji oraz pozyskania zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
  • wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczania otrzymanych ulg i dotacji.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe

Więcej na temat innowacji