W działalności gospodarczej możliwe jest zidentyfikowanie różnego rodzaju obszary aktywności, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach kilku źródeł wsparcia np.: dotacji UE, środków krajowych, ulg, preferencji lub zwolnień podatkowych czy kredytów oraz pożyczek.

Poszukiwanie ulg lub dofinansowania wybranego obszaru działalności nie musi ograniczać się wyłącznie do jednego źródła / instrumentu. Jednocześnie, możliwe jest zastosowanie jednego źródła wsparcia do kilku kwalifikowanych obszarów. Kluczowym zagadnieniem do podjęcia przez każde przedsiębiorstwo jest zatem analiza prowadzonej działalności oraz zmapowanie jej z dostępnymi źródłami wsparcia.

Opracowanie strategii wykorzystania ulg i dotacji ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia efektywności ekonomicznej prowadzenia działań wymagających zwiększonych nakładów finansowych, czy cechujących się niepewnością co do możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji obejmuje m.in.:

  • przegląd bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych celem zidentyfikowania obszarów, które możliwe są do zakwalifikowania w ramach dostępnych źródeł wsparcia,
  • przygotowanie pogłębionej analizy wybranych obszarów w celu przygotowania rekomendacji i strategii wdrożenia ulg i dotacji.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe