Kiejstut Żagun

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Kieruje Zespołem ds. Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG, jest także członkiem międzynarodowej grupy ekspertów KPMG R&D&Innovation Tax Incentives Network oraz Global Location & Expansion Services (GLES). Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu ulg i dotacji dla przedsiębiorców. W szczególności koncentruje się na pozyskiwaniu ulg i dotacji dla przedsiębiorców w zakresie B+R+I. Od lat wspiera przedsiębiorstwa w procesach związanych z przygotowaniem strategii finansowania, co przekłada się na wielomilionowe wsparcie dla podmiotów, z którymi współpracował. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia inwestycji, prac B+R, działalności innowacyjnej oraz ochrony środowiska. Jest prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych prawu podatkowemu oraz zagadnieniom z zakresu ulg i dotacji oraz uczestnikiem rozmów i konsultacji z instytucjami publicznymi.

  • Badania i rozwój
  • Innowacja technologiczna
  • Innowacje
  • Podatki
  • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski

  • Doradca podatkowy

  • Członek międzynarodowej sieci KPMG R&D Incentives

  • Członek Global Location & Expansion Services (GLES)