• 1000

Ulga podatkowa na działalność B+R jest podstawowym instrumentem podatkowym zwiększającym efektywność bieżących działań rozwojowych przedsiębiorstw. Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych na działalność B+R oraz możliwe jest jej połączenie z dotacjami, co maksymalizuje korzyści tych instrumentów.

Celem ulgi podatkowej na działalność B+R jest wspieranie przedsiębiorstw rozwijających nowe lub ulepszone produkty, procesy i technologie, umożliwiając im zwiększenie efektywności ekonomicznej prac cechujących się niepewnością i ryzykiem w odniesieniu do zakładanych do osiągnięcia rezultatów.

W celu zastosowania ulgi podatkowej na działalność B+R kluczowe jest zidentyfikowanie tych działań, które wpisują się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, a następnie przygotowanie zestawienia związanych z nią wydatków. Należy pamiętać, aby w należyty sposób dokumentować przebieg prac, zaangażowanie zasobów oraz ponoszone wydatki. Poprawne wykonanie tych czynności pozwoli na uzyskanie dodatkowego odliczenia 100% kosztów B+R, a od 2022 roku nawet 200% kosztów w przypadku kosztów wynagrodzenia pracowników.

W ramach przeglądu działalności warto jest prowadzić analizę w taki sposób, aby jednocześnie uchwycić możliwości zastosowania dotacji dla zidentyfikowanej działalności B+R. W tym celu konieczna jest znajomość charakterystyki możliwych źródeł wsparcia oraz kryteriów formalnych i merytorycznych.

Zespół Innowacji, Ulg i Dotacji w KPMG jest częścią międzynarodowej sieci ekspertów KPMG R&D Incentives Network. To eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w identyfikacji oraz pozyskiwaniu ulg i dotacji na B+R na świecie.

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji obejmuje m.in.:

  • identyfikację działalności B+R, w tym obszarów i czynności B+R oraz kosztów kwalifikowanych podlegających dodatkowemu odliczeniu,
  • identyfikację dostępnych ulg i dotacji dla prac B+R oraz przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze strategią ich wykorzystania, celem pełnego wykorzystania dostępnego łańcucha wspierania innowacyjności,
  • weryfikację i wdrożenie metodyki dokumentowania prac B+R oraz zaangażowanych zasobów i ponoszonych kosztów, a także przygotowanie stosownych rekomendacji, w tym dla ewidencji księgowej i podatkowej,
  • przygotowanie dokumentacji uzasadniającej uprawnienie do skorzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R,
  • wsparcie w zakresie czynności sprawdzających oraz kontroli, przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego oraz asysta w ewentualnych sporach z organami / instytucjami.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe