Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową. Zmiany te dotyczyły zwiększenia katalogu kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu oraz wysokości przysługującego odliczenia.

Od 2016 r. przedsiębiorstwom prowadzącym w Polsce działalność badawczo- rozwojową przysługuje ulga B+R polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. „kosztów kwalifikowanych" i tym samym zmniejszenia podatku (CIT/PIT) do zapłaty.

Poniżej znajduje się tabela prezentująca wzrost wysokości odliczeń w ramach ulgi na przestrzeni ostatnich lat:

Wysokość odliczeń za 2016 r.

 

Wysokość odliczeń za 2017 r. Wysokość odliczeń za 2018 r. (i następne) 
30% wynagrodzeń oraz ZUS
10% (20% MŚP) pozostałe koszty kwalifikowane
 
50% wynagrodzeń oraz ZUS
30% (50% MŚP) pozostałe koszty kwalifikowane
 
100% wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych
150% wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych dla podatników posiadających status CBR
 


Korzyści dla przedsiębiorcy wynikające ze stosowania ulgi B+R:

  • uzyskanie znaczącej premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku (CIT/PIT) do zapłaty,
  • istotny argument w ramach polityki danej międzynarodowej grupy kapitałowej za utworzeniem bądź przeniesieniem centrów B+R do Polski bądź zwiększenie nakładów na realizację tych prac w Polsce,
  • zwiększenie konkurencyjności danego podmiotu w ramach danej branży.

Ulga B+R może być w pewnym zakresie połączona ze strukturą wynagradzania pracowników kreatywnych, która zakłada stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Ulga B+R może zostać uzupełniona o tzw. Innovation Box, dzięki któremu przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnej powstałej w wyniku B+R opodatkowane są preferencyjną stawką 5%.

Zespół ds. podatków międzynarodowych oferuje swoim klientom następujące usługi:

  • weryfikacja możliwości skorzystania z ulg (B+R, IP box, innych narzędzi wsparcia),
  • sporządzanie wniosków o interpretację indywidualne zabezpieczające kluczowe aspekty dotyczące stosowania zachęt dla inwestorów,
  • kalkulacja ulgi B+R, zaprezentowanie ramowej procedury jej kalkulacji oraz wsparcie w dokonaniu odliczenia,
  • bieżące wsparcie w ramach stosowania ulg dla inwestorów,
  • wsparcie w przypadku kontroli podatkowej dotyczącej dokonanego odliczenia.

Skontaktuj się z nami