Sabina Sampławska

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Lider doradców dla sektora Life Sciences

KPMG w Polsce

Dołączyła do Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w 2004 roku. W latach 2012-13 zdobywała doświadczenie w globalnym zespole podatkowym w londyńskim biurze KPMG w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku została Liderem doradców dla sektora Life Sciences w Polsce. W ciągu kilku ostatnich lat pracowała dla wielu klientów z branży Life Sciences doradzając m.in. przy realizacji licznych inwestycji w Polsce (nowych i dokonywanych w drodze fuzji i przejęć), a także pomagała przy późniejszych procesach restrukturyzacji, nadzorowała kompleksowe projekty z zakresu transformacji modeli biznesowych (w tym wymagające refinansowania), a także wspierała klientów przy procesach alokacji ryzyk i funkcji w grupach kapitałowych.

  • Farmaceutyki
  • Produkcja środków farmaceutycznych i leków
  • Produkty biochemiczne
  • Sektor biotechnologiczny i medyczny
  • Sektor chemiczny
  • Usługi doradcze
  • Magister ekonomii, Uniwersytet Szczeciński

  • Licencjonowany doradca podatkowy

  • Członek KPMG Global International Tax Team

  • Członek KPMG Global Life Sciences Team