Karolina Dębska

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

KPMG w Polsce

W KPMG od 2002 roku. Ma ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada także szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów z branż regulowanych. Przeprowadziła szereg przeglądów rozliczeń podatkowych u klientów. Brała też udział w licznych projektach due diligence oraz kierowała projektami obejmującym kalkulację bieżącego podatku dochodowego oraz podatków odroczonych.

  • Międzynarodowe usługi dla wyższej kadry kierowniczej
  • Podatki
  • Podatki międzynarodowe
  • Usługi doradcze w zakresie mobilności globalnej
  • Usługi w zakresie lokalizacji i ekspansji globalnej
  • Magister, Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • Liczne kursy z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego w Tax Academy, IBFD w Amsterdamie

  • Doradca podatkowy