• 1000

KPMG jest jedną z wiodących firm na świecie świadczących profesjonalne usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz usług poświadczających.

W działach audytu KPMG w Polsce zatrudnia ponad 700 profesjonalistów, w tym ponad 100 biegłych rewidentów. Kompetencje merytoryczne pracowników, multidyscyplinarność zespołów oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii analitycznych pozwalają nie tylko identyfikować potencjalne ryzyka, ale także dostarczać niezbędne informacje, które pomagają skutecznie zarządzać firmą.

KPMG w Polsce oferuje niezależne usługi rewizji finansowej, których celem jest podniesienie wiarygodności informacji przygotowanych przez firmy, a przeznaczonych dla inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron, jak również spełnienie wymogów regulacyjnych. Oferta obejmuje badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające.

Postęp technologiczny, zwiększające się bazy danych oraz rosnące znaczenie sprawozdawczości finansowej napędzają transformację. W odpowiedzi KPMG uruchomiło nową globalną platformę audytową – KPMG Clara, która razem z innymi narzędziami technologicznymi, z których korzystamy, pozwala nam na wgląd w informacje dotychczas niedostępne, tworząc doświadczenie audytu nowej generacji.

Ugruntowaną pozycję firmy na rynku potwierdzają czołowe miejsca w najważniejszych rankingach. KPMG siedmiokrotnie zdobyło tytuł najlepszej firmy audytorskiej w Polsce (według Rankingu Audytorów przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”). W rankingu KPMG co roku znajduje się także w ścisłej czołówce najlepszych firm audytorskich badających spółki giełdowe.

Jak możemy pomóc?