Budujemy zmieniający się świat

Ludzie + technologia = transformacja

Zdobądź przewagę podczas transformacji biznesu dzięki ekspertom KPMG. Dowiedz się jak możemy Ci pomóc budować dynamiczną, odporną i gotową do wzrostu organizację. Zapoznaj się z naszymi wnikliwymi analizami i raportami, historiami udanych transformacji oraz z oferowanymi przez nas rozwiązaniami technologicznymi.

Transformacja u liderów rynku

Przekonaj się jak, dzięki doświadczeniu rynkowemu i specjalistycznej wiedzy technologicznej ekspertów KPMG, nasi klienci przeprowadzają kompleksowe transformacje swoich biznesów. Oto ich historie.Wiedza, która skłania do działania

Dostrzegamy to, co ważne. Nasze dogłębne analizy pomagają kreować nieszablonowe pomysły i zmieniają sposób myślenia o przyszłości.

5,1/10 pkt

wyniósł w 2024 r. główny wskaźnik „Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu”, co oznacza wzrost o 0,7 pkt r/r.

Zapoznaj się z raportem >

28%

badanych organizacji już korzysta z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję,

Zapoznaj się z raportem >

Ponad 2/3

firm objętych badaniem posiada oddzielny organ decyzyjny ds. ESG.

Zapoznaj się z raportem >

Przeprowadzenie oceny podwójnej istotności

jest jednym z kluczowych zadań dla firm, które rozpoczynają swoją podróż związaną z CSRD.

Zapoznaj się z raportem >

30%

– taki odsetek sprzedawanych w Europie nowych samochodów stanowić będą do 2030 r. auta elektryczne z bateriami (BEV).

Zapoznaj się z raportem >

Blisko 70%

nowych samochodów będzie do 2030 r. sprzedawanych bezpośrednio konsumentom poprzez platformy online lub przez producentów samochodów.

Zapoznaj się z raportem >

2/3 producentów

przewiduje wzrost cen samochodów o 5-10% w ciągu bieżącego roku.

Zapoznaj się z raportem >

41%

dyrektorów ds. compliance przyznaje, że programy kontroli zgodności z ESG w ich firmach są nadal w fazie planowania lub przygotowań.

Zapoznaj się z raportem >

66%

firm zarejestrowało w 2023 r. przynajmniej jeden incydent związany z cyberbezpieczeństwem (wzrost o 8 p.p. w porównaniu z rokiem porpzednim).

Zapoznaj się z raportem >

Główne wyzwania

stojące na drodze do skutecznej cybertransformacji to szybko zmieniające się regulacje oraz brak świadomości zagrożeń wśród pracowników.

Zapoznaj się z raportem >

59%

polskich respondentów badania KPMG uważa, że rozwój AI stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych.

Zapoznaj się z raportem >

Aż 62%

ankietowanych z Polski w większym stopniu obawia się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych niż jeszcze 5 lat temu.

Zapoznaj się z raportem >

Generatywna sztuczna inteligencja

stanowi przełomową technologię o potencjale transformacyjnym w różnych dziedzinach i obszarach funkcjonowania organizacji.

Zapoznaj się z raportem >

Audyt wewnętrzny

to kluczowe narzędzie wspierające organizacje w skutecznym zarządzaniu kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Zapoznaj się z raportem >

6 aspektów nowoczesnego due diligence,

które wymagają analizy w celu uzyskania pełniejszego obrazu ryzyk związanych z rozważaną transakcją.

Zapoznaj się z raportem >

61%

CFO twierdzi, że priorytetem rozwojowym dla ich kadr są kompetencje techniczne i związane z funkcją IT.

Zapoznaj się z raportem >

72%

CFO przyznaje, że dużą trudnością jest znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy w działach finansowych.

Zapoznaj się z raportem >

4 działania,

które pomogą organizacjom z branży life sciences efektywnie funkcjonować w dynamicznym środowisku.

Zapoznaj się z raportem >

742,7 mld USD

wyniosła w 2022 roku wartość globalnego rynku cyfrowej opieki zdrowotnej.

Zapoznaj się z raportem >

Ponad 3/4

dyrektorów generalnych z Polski deklaruje, że wdrożyło ESG jako sposób tworzenia wartości w swoich organizacjach.

Zapoznaj się z raportem >

92%

CEO w Polsce uważa, że generatywna sztuczna inteligencja jest mieczem obosiecznym w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Zapoznaj się z raportem >

Obszar ESG

staje się integralną częścią analizy due diligence stanowiąc jednocześnie brakujący element procesu transakcyjnego.

Zapoznaj się z raportem >

Tylko 37%

firm przyznało, że zleciły audyt swoich informacji niefinansowych w ramach taksonomii UE.

Zapoznaj się z raportem >

Mistrzowskie wskazówki

od liderów transformacji cyfrowej.

Zapoznaj się z raportem >

57%

firm uważa, że AI i uczenie maszynowe pozwolą na realizację krótkoterminowych celów biznesowych w ciągu 3 lat.

Zapoznaj się z raportem >

63%

respondentów przez ostatnie 2 lata uzyskało wzrost wydajności w związku z transformacją cyfrową.

Zapoznaj się z raportem >

5 kluczowych kroków

do utrzymania wartości biznesu.

Zapoznaj się z raportem >

Połowa

respondentów uważa, że korzyści płynące z AI przewyższają ryzyko.

Zapoznaj się z raportem >

61%

badanych firm nieufnie podchodzi do systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Zapoznaj się z raportem >

Rośnie presja na firmy,

by wykazywały przejrzystość i zaangażowanie w działania z obszaru cyberbezpieczeństwa, jak i ESG.

Zapoznaj się z raportem >

Narzędzia wspierające transformację

Pakiet rozwiązań technologicznych KPMG w zakresie transformacji biznesu może pomóc kształtować przyszłość Twojej organizacji.