• 1000

Prezesi największych spółek na świecie uważają sztuczną inteligencję za absolutny game changer biznesu. Jest to z pewnością pierwsza technologia, która będzie w takim stopniu oddziaływać na wszystkie gałęzie gospodarki. AI wpłynie w istotny sposób na plany inwestycyjne światowych liderów. W ekskluzywnym badaniu KPMG ankietowani CEO’s zwracają jednak uwagę na niepewność takich inwestycji w kontekście wciąż nieustalonych zasad gry na tym rynku.

Z dnia na dzień sztuczna inteligencja (AI) stała się globalną sensacją. Przewidywania dotyczące jej potencjalnego wpływu na społeczeństwo, strukturę zatrudnienia, politykę, kulturę i biznes wypełniają media i internet. Światowi liderzy biznesu są zaintrygowani jej możliwościami i przekonani, że generatywna sztuczna inteligencja jest prawdziwym przełomem. KPMG uruchomiło w marcu 2023 roku badanie KPMG Generative AI, aby wyjść poza chaos informacyjny i zrozumieć, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą w rzeczywisty sposób czerpać korzyści z tej technologii. 

Generative AI

Dwa główne odkrycia wynikające z odpowiedzi respondentów to:

77% ponad trzy czwarte (77%) kadry kierowniczej największych firm, niezależnie od branży w jakiej funkcjonują, uważa że sztuczna inteligencja to rozwijająca się technologia o zdecydowanie największym potencjalnym wpływie na ich dotychczasową działalność.

71% respondentów planuje wdrożyć swoje pierwsze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych dwóch lat.

Ogromny potencjał AI w biznesie

Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do zmiany sposobu, w jaki przedsiębiorstwa tworzą treści, angażują użytkowników, rozwijają oprogramowanie i analizują dane wydają się nieograniczone. Aż 60% respondentów biorących udział w globalnym badaniu KPMG postrzega generatywną sztuczną inteligencję jako szansę na zwiększenie wydajności, udziału w rynku i przychodów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednak podobnie jak w przypadku wielu pojawiających się technologii, ścieżka od początkowej ekscytacji i chaosu do stworzenia realnej wartości biznesowej nie jest prosta ani jednoznaczna. Generatywna sztuczna inteligencja jest wciąż w powijakach i szybko ewoluuje. Zanim kadra kierownicza zainwestuje w implementację rozwiązań  opartych na AI, w firmach niezbędna będzie weryfikacja takich kwestii jak bezpieczeństwo, niezawodność, wpływ na miejsca pracy czy potencjalna wartość tej technologii.

Niepewność na wielu poziomach

Prezesi biorący udział w globalnym badaniu KPMG jako główne bariery wdrożenia rozwiązań AI wymieniają brak kompetencji wśród pracowników w tym zakresie, kwestie kosztów oraz niejasne sposoby wykorzystania tych rozwiązań. Jednak pomijając bariery organizacyjne, nic dziwnego, że dyrektorzy czują się nieprzygotowani do natychmiastowej adopcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę najgorsze scenariusze nieplanowanego, niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji. 

Wpływ AI na zaufanie

Być może zagrożony jest jeden z najważniejszych obecnych aktywów biznesowych – zaufanie.

  • Potencjał reputacyjny AI

    Zdecydowana większość kadry kierowniczej biorącej udział w globalnym badaniu KPMG (72%) uważa, że generatywna sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu zaufania interesariuszy.

  • Ryzyko utraty zaufania

    Jednak prawie połowa (45%) twierdzi, że ta technologia może negatywnie na nie wpłynąć, jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem.

  • Implementacja AI główną obawą

    Zdecydowana większość respondentów (92%) obawia się ryzyka związanego z implementacją rozwiązań opartych na AI (odpowiedzieli, że ich obawy są umiarkowane lub silne).

Co dalej z regulacjami?

Poważną obawą światowych CEO’s jest również kwestia niejasnych regulacji w zakresie AI. Jednak z innego badania KPMG, w którym w czerwcu 2023 roku wzięli udział prezesi największych spółek w USA wynika, że chociaż istnieją obawy dotyczące zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, większość firm nie spodziewa się spowolnienia wdrażania w swoich firmach rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji.

35% Ponad jedna trzecia respondentów tego badania (35%) twierdzi, że mimo niepewności nie wstrzyma implementacji rozwiązań opartych na AI.

41% Cztery na dziesięć ankietowanych CEOs (41%) planuje ograniczyć się z adaptacją rozwiązań AI na okres od trzech do sześciu miesięcy w celu monitorowania otoczenia regulacyjnego.

77% Większość liderów biznesowych biorących udział w tym badaniu (77%) twierdzi, że niepewny i zmieniający się krajobraz regulacyjny wpływa na ich decyzje inwestycyjne w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, ale równocześnie czują się pewnie w zakresie radzenia sobie z wymogami regulacyjnymi.

Złoty środek

Ikona: Złoty środek AI

Wykorzystanie transformacyjnej mocy generatywnej sztucznej inteligencji będzie wymagać równowagi między szybkością – przewaga pierwszego może być potężna – a przemyślanym planowaniem i ostrożnym ograniczaniem ryzyka. Zachęcamy do lektury globalnego raportu KPMG, który opiera się na danych z badania 300 przedstawicieli kadry kierowniczej największych firm na świecie z różnych branż i państw, a także na spostrzeżeniach doradców KPMG w zakresie sztucznej inteligencji, technologii, strategii i zarządzania ryzykiem.

Pobierz

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesu. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje

Więcej z kategorii technologia