• 1000

Data Science oraz sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence) otwierają wachlarz niespotykanych wcześniej możliwości wykorzystania danych w organizacji. Skuteczne wdrożenie algorytmów AI pozwala na budowę przewagi konkurencyjnej na wielu płaszczyznach od sprzedaży, poprzez marketing, obsługę klienta, zakupy czy zarządzanie ryzykiem. W naszym portfolio znajduje się ponad 100 różnych zastosowań AI w biznesie. Wspieramy klientów od momentu zbudowania świadomości, poprzez doradztwo w poszukiwaniu i ewaluacji obszarów wysoce podatnych na AI, wdrożenie, skalowanie oraz utrzymanie. Pomagamy w wyborze optymalnych technologii, platform oraz standardów budowania rozwiązań AI.

Czym jest sztuczna inteligencja i Data Science i dlaczego to takie ważne?

Sztuczna inteligencja, Data Science oraz zaawansowana analityka odgrywają kluczową rolę w budowaniu pozycji rynkowej. Rozwiązania te polegają na wykorzystaniu danych i technologii do usprawniania procesów, lepszego zrozumienia klienta, przewidywania zmian oraz odpowiadania na pytanie „co zrobić aby zmaksymalizować swój cel?”.

Wyzwania firm związane z wdrożeniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji i Data Science

W ramach usługi wykonujemy analizę procesu obecnego, definiujemy docelowy proces, zbiera wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne pod rozwiązanie informatyczne. Wyniki takich prac pozwalają na ich podstawie zbudować i wdrożyć system, w czym również pomagamy naszym klientom. 

Osiągnięcie sukcesu we wdrożeniu sztucznej inteligencji wiąże się z wieloma wyzwaniami. Badania rynkowe wskazują, że jedynie niewielki odsetek inicjatyw wykorzystujących AI odnosi sukces (rozumiany jako wdrożenie w codzienne procesy). Ten niski odsetek wiążę się z ryzykami, które należy zidentyfikować oraz zmitygować, aby odnieść sukces.

Trzy najważniejsze filary sukcesu procesu wdrożenia sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie to:

 1. Weryfikacja oraz zapewnienie dostępności danych.
 2. Wybór odpowiedniej technologii, platformy, metodyki oraz integracja z istniejącą infrastrukturą.
 3. Poprawne zdefiniowanie przełożenia wyniku procesu analitycznego na akcje biznesowe – wskazanie oraz opisanie tzw. AI Use Case (procesu, który sztuczna inteligencja będzie wspierać).

Następnie należy uwzględnić kwestie związane z:

 • cyberbezpieczeństwem,
 • zgodnością z regulacjami,
 • wyjaśnialnością decyzji AI (explainability),
 • ochroną danych osobowych,
 • kwestiami etycznymi oraz wpływem na reputację.

Nasz zespół dzięki dużemu doświadczeniu, we wdrożeniach AI na globalną skalę pomaga ominąć pułapki świata AI, zidentyfikować ryzyka oraz zaprojektować rozwiązanie w sposób gwarantujący osiągnięcie sukcesu.

Co zyskasz dzięki zastosowaniu w organizacji technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz Data Science?

Dzięki włączeniu sztucznej inteligencji do swoich operacji możemy:

 • wygenerować znaczne oszczędności (inteligenta automatyzacja),
 • usprawnić procesy planowania (analityka predykcyjna),
 • zwiększyć przychód oraz rentowność (analityka preskryptywna),
 • wzmocnić informację zarządczą w celu lepszego zarządzania strategicznego (Augmented Analytics).

Doradztwo KPMG w zakresie wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji i Data Science

Tworzymy i wdrażamy dedkowane rozwiązania informatyczne wspierające wybrane procesy biznesowe oraz zapewniamy późniejsze wsparcie powdrożeniowe. Z uwagi na szerokie zaplecze merytoryczne KPMG jesteśmy w stanie tworzyć rozwiązania w dowolnym obszarze biznesowym. Naszym priorytetem jest, aby tworzone przez nas narzędzia poza spełnieniem wszystkich zdefiniowanych wymogów były przyjazne dla użytkownika, intuicyjne, elastyczne, a technologiczna dusza każdego członka Zespołu zapewnia, że są innowacyjne.

Współpraca z naszym zespołem Data Science & AI odbywa się na dowolnym etapie dojrzałości analitycznej. Niezależnie, czy należy dopiero zdefiniować strategię oraz odkryć potencjał, wprowadzić na produkcję rozwiązanie pilotażowe, czy zaproponować metodologię monitorowania wyników i stabilności. Nasz doświadczony zespół pomoże zaprojektować i przyspieszyć ten proces, uniknąć pułapek oraz zagwarantować odniesienie sukcesu w adopcji AI przez organizację.

Nasze usługi wyróżnia silne połączenie pomiędzy biznesem i technologią. Gwarantujemy konkretne liczby oceniające sukces wykorzystania AI, czyli oszczędności i wzrost zysków mierzony za pomocą szeregu metryk, takich jak:

 • czas obsługi wniosku,
 • liczba porzuconych procesów zakupowych,
 • liczba stock-outów,
 • współczynnik retencji klienta,
 • ilość nadużyć.

W naszym portfolio znajduje się ponad 100 różnych zastosowań AI w biznesie. Wspieramy naszych klientów od momentu zbudowania świadomości, poprzez doradztwo w poszukiwaniu i ewaluacji obszarów wysoce podatnych na AI, wdrożenie, skalowanie oraz utrzymanie. Pomagamy w wyborze optymalnych technologii, platform oraz standardów budowania rozwiązań AI.

Poniżej prezentujemy kluczowe obszary naszych usług.

Kliknij, aby poznać poszczególne obszary usług

Odkrywanie potencjału

Wspólnie z klientem tworzymy zespół do zadań specjalnych, który w krótkim czasie (4-8 tyg.) przeprowadza analizę potencjału wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacji. Prowadzimy warsztaty, mapujemy procesy oraz oceniamy wykonalność i potencjał projektów AI. W efekcie powstaje plan zawierający konkretne opisy przypadków użycia, oczekiwany monetarny wpływ na biznes (ROI), łatwość wykonania w kontekście danych oraz proces adaptacji.

Analityka predykcyjna
Analityka predykcyjna

Wykorzystanie nowoczesnych technik modelowania oraz niedostępnych wcześniej źródeł danych pozwala na generowanie dokładnych prognoz, które wspierają między innymi procesy sprzedaży, oceny ryzyka, planowania czy lokalizacji klienta.
Przykładowe projekty:

 • Przygotowanie narzędzia prognozującego popyt, sprzedaż lub koszty oraz integracja z procesami planistycznymi.
 • Wdrożenie zaawansowanych modeli ryzyka.
 • Automatyczne przewidywanie odejścia klienta lub porzucenia koszyka.
 • Estymacja potencjału klienta.
Analityka preskryptywna
Analityka preskryptywna

Zarządzanie ceną, promocją, czy komunikacją z klientem to kilka z wielu przykładów obszarów zyskujących ogromne możliwości dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do generowania odpowiedzi: co zrobić aby zmaksymalizować swój cel.
Przykładowe projekty:

 • Wdrożenie rekomendacji cenowych.
 • Budowa modeli Marketing Mix (MMM).
 • Automatyczna analiza promocji.
 • Optymalizacja marketingu bezpośredniego.
Augmented Analytics
Augmented Analytics

Automatyczne generowanie insightów to jedno z wielu korzyści wykorzystania uczenia maszynowego. Algorytmy mogą automatycznie wyszukiwać korelacje, wykrywać anomalie, sygnalizować o zbliżających się szokach oraz oceniać istotność czynników, które determinują KPI przedsiębiorstwa.
Przykładowe projekty:

 • Automatyczna detekcja anomalii.
 • Generowanie wniosków przyspieszających pracę analityków.
 • Inteligentne Data Quality.
 • Wdrożenie mechanizmów konwersacyjnej analizy danych – np. automatyczne redagowanie podsumowań.
Inteligentna automatyzacja
Inteligentna automatyzacja

Uczenie głębokie pozwala na osiągnięcie ludzkiego poziomu skuteczności w weryfikacji obrazu oraz czytaniu tekstu. Dzięki temu procesy takie jak ekstrakcja danych z dokumentów, klasyfikacja wniosków czy analiza wiadomości skracane są do minimum.
Przykładowe projekty:

 • Wdrożenie automatycznej oceny zgłoszeń klienta.
 • Digitalizacja dokumentów.
 • Optyczna weryfikacja jakości.
 • Analiza ruchu w oddziale i segmentacja klienta.
Doradztwo technologiczne
Doradztwo technologiczne

Wykorzystanie skalowalnych platform, przejrzystych metodyk oraz generowanie synergii z istniejącą infrastrukturą pozwala na przyspieszenie wdrożeń oraz skuteczną adopcję sztucznej inteligencji w organizacji.
Przykładowe projekty:

 • Wybór i wdrożenie platformy dla Data Scientists.
 • Przygotowanie standardów wdrożeniowych.
 • Zarządzanie monitoringiem i utrzymanie modeli Machine Learning.
 • Audyt istniejących rozwiązań.

Zespół technologicznych ekspertów KPMG

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów ze świata Data Science, AI i nowoczesnych technologii. Mamy na swoim koncie kilkadziesiąt wdrożeń rozwiązań AI dla globalnych firm z branży finansowej, detalicznej, dóbr konsumpcyjnych i ubezpieczeń. Pracowaliśmy z największymi światowymi organizacjami w ramach transformacji cyfrowej. Naszą misją jest pomagać w monetyzacji danych za pomocą etycznej sztucznej inteligencji (Ethical AI). 

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria