KLIENT

PERN

BRANŻA

Logistyka surowcowo-paliwowa

PROJEKT

Wdrożenie jednolitego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem

Wyzwanie klienta

PERN S.A. jest krajowym liderem logistyki surowcowo-paliwowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

W styczniu 2018 r. doszło do formalnego połączenia PERN S.A. z przedsiębiorstwem OLPP Sp. z o.o. Spółka OLPP – Operator Logistyczny Paliw Płynnych powstała w 1997 r. po wydzieleniu baz paliwowych z ówczesnej Centrali Produktów Naftowych. Do chwili połączenia z PERN był to największy w Polsce podmiot składowania i przeładunku paliw płynnych.

Połączenie PERN i OLPP wymagało zapewnienia jednolitego działania organizacji w oparciu o ujednolicony model operacyjny, wspierany jednym systemem ERP.

Jeden system ERP wspierający całość operacji jest niezbędnym fundamentem wzmacniającym organizację do dalszego rozwoju jako jeden podmiot. Wspólna praca wszystkich pracowników Spółki na jednym systemie tworzy potencjał do jednolitego i zrównoważonego rozwoju systemu w celu jego optymalnego dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Piotr Mundzik
Kierownik Działu Rozwoju Systemów IT
PERN

Podejście KPMG


Integracja eksploatowanych systemów SAP
Integracja eksploatowanych systemów SAP.
 

Budowa jednolitej platformy danych
Budowa jednolitej platformy danych dla celów finansowych, logistycznych, personalnych oraz zarządczych.
 

Maksymalne wykorzystanie systemu SAP
Maksymalne wykorzystanie systemu SAP, który stał się fundamentem do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
 

Efekt współpracy

W ramach wdrożenia uruchomiono i przekazano do eksploatacji:

 • SAP ERP – system SAP w wersji 6.0 wraz z elementami rozwiązania Oil&Gas
 • SAP BO  (w tym HANA SLT) – SAP BusinessObjects BI Platform w wersji 4.2
 • SAP BW – Hurtownia Danych SAP Business Warehouse w wersji 7.4 

Wdrożono moduły:

 • FI: Rachunkowość Finansowa (w tym obsługa podatku akcyzowego)
 • CO: Controlling
 • HCM: Human Capital Management
 • MM: Gospodarka Materiałowa
 • SD: Sprzedaż i Dystrybucja
 • PS: System Projektowy
 • PM: Gospodarka Remontowa
 • TR: Treasury
 • Oil&Gas: Rozszerzenie branżowe 

Uruchomienie podstawowej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu SAP w PERN S.A. nastąpiło 1 stycznia 2020 r., a pół roku później wdrożono pełną funkcjonalność.

Projekt wdrożenia prowadzony był w oparciu o elementy metodyki KPMG Powered Enterprise, wykorzystującej koncepcję analizy luki i maksymalnego użycia standardu SAP oraz dobrych praktyk opisanych w modelu procesowym.

Zrealizowany projekt pozwolił na zbudowanie w PERN jednego, wspólnego systemu ERP, działającego w oparciu o jednolity model biznesowy. W trakcie projektu w maksymalny sposób wykorzystano standard SAP w celu zapewnienia niższych kosztów obsługi systemu. SAP staje się także bazą do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, umożliwia zbudowanie jednej organizacji, bez historycznego podziału.

Bartosz Zawisza
Dyrektor w Zespole SAP
KPMG w Polsce

Sukces wdrożenia jednego systemu ERP w naszym przedsiębiorstwie był możliwy także dzięki wspólnemu wysiłkowi Zespołu PERN i KPMG w Polsce. Nasz Partner w umiejętny sposób potrafił połączyć domenę biznesową ze światem technologii. Realizując z nami projekty od lat, KPMG potrafi skutecznie analizować i optymalizować procesy biznesowe charakterystyczne dla naszego przedsiębiorstwa i odpowiednio odwzorować je w systemie ERP.

Andrzej Bąkowski
Dyrektor IT
PERN

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesu. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie