PERN w Liczbach3 bazy magazynowe ropy naftowej.

Łączna pojemność ok. 4,1 mln m³.

Terminal Naftowy w Gdańsku o pojemności 720 tys. m³.

19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 2,2 mln m³.Spółka tłoczy jednocześnie ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

Sieć prawie 2,5 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych.

PERN S.A. jest krajowym liderem logistyki surowcowo-paliwowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

W styczniu 2018 r. doszło do formalnego połączenia PERN S.A. z przedsiębiorstwem OLPP Sp. z o.o. Spółka OLPP – Operator Logistyczny Paliw Płynnych powstała w 1997 r. po wydzieleniu baz paliwowych z ówczesnej Centrali Produktów Naftowych. Do chwili połączenia z PERN był to największy w Polsce podmiot składowania i przeładunku paliw płynnych.

PERN informował, że celem połączenia z OLPP była „budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju”. PERN podkreślał jednocześnie, iż chce stać się liderem logistyki surowcowej i paliwowej w Europie Centralnej.

Połączenie PERN i OLPP wymagało zapewnienia jednolitego działania organizacji w oparciu o ujednolicony model operacyjny, wspierany jednym systemem ERP.
Advanced Automated Tools

Jeden system ERP wspierający całość operacji jest niezbędnym fundamentem wzmacniającym organizację do dalszego rozwoju jako jeden podmiot. Wspólna praca wszystkich pracowników Spółki na jednym systemie tworzy potencjał do jednolitego i zrównoważonego rozwoju systemu w celu jego optymalnego dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych bez ponoszenia nadmiernych kosztów

- mówi
Piotr Mundzik,
Kierownik Działu Rozwoju Systemów IT w PERN.

Specyfikacja projektów

PERN powierzył zadanie budowy takiego systemu m.in. specjalistom z KPMG w Polsce. Głównym celem projektu była budowa jednolitej platformy danych dla celów finansowych, logistycznych, personalnych oraz zarządczych, w oparciu o integrację eksploatowanych systemów SAP. 


Uruchomienie podstawowej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu SAP w PERN S.A. nastąpiło 1 stycznia 2020 r., a pół roku później wdrożono pełną funkcjonalność. Projekt wdrożenia prowadzony był w oparciu o elementy metodyki Powered Enterprise, wykorzystującej koncepcję analizy luki i maksymalnego wykorzystywania standardu SAP oraz dobrych praktyk opisanych w modelu procesowym.

Zrealizowany projekt pozwolił na zbudowanie w PERN jednego, wspólnego systemu ERP, działającego w oparciu o jednolity model biznesowy. W trakcie projektu w maksymalny sposób wykorzystano standard SAP w celu zapewnienia niższych kosztów obsługi systemu. Nie do przecenienia jest także fakt, że SAP staje się bazą do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, umożliwia zbudowanie jednej organizacji, bez historycznego podziału

– mówi
Bartosz Zawisza,
Dyrektor w Zespole SAP w KPMG w Polsce.

Advanced Automated Tools
Advanced Automated Tools

Największym wyzwaniem projektu wdrożenia była wielkość i czas przeznaczony na jego realizację. Wdrożenie SAP było procesem bardzo dynamicznym, ze względu na czas, w jakim trzeba było go przeprowadzić. Jednak dzięki wspólnej, pracy wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt udało się go skończyć w terminie

- mówi
Piotr Mundzik,
Kierownik Działu Rozwoju Systemów IT w PERN.

Sukces wdrożenia jednego systemu ERP w naszym przedsiębiorstwie był możliwy także dzięki wspólnemu wysiłkowi Zespołu PERN i KPMG w Polsce. Nasz Partner w umiejętny sposób potrafił połączyć domenę biznesową ze światem technologii. Realizując z nami projekty od lat, KPMG potrafi skutecznie analizować i optymalizować procesy biznesowe charakterystyczne dla naszego przedsiębiorstwa i odpowiednio odwzorować je w systemie ERP

– mówi
Andrzej Bąkowski,
Dyrektor IT w PERN.

Advanced Automated Tools

Jedna organizacja – jeden system SAP

KPMG przyjęło rolę integratora biznesowego, zapewniającego wsparcie biznesowo-techniczne. W trakcie wdrożenia wykorzystano elementy metodyki KPMG Powered Enterprise – innowacyjnego podejścia do budowy rozwiązania w oparciu o jednolity model procesowy.

Pobierz broszurę "Jedna organizacja – jeden system SAP w PERN S.A"(316 KB)
ERP Ilustracja

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także