KLIENT

Grupa Polsat Plus

BRANŻA

Media i telekomunikacja

PROJEKT

Robotyzacja procesów biznesowych

Wyzwanie klienta

Grupa Polsat Plus to wiodąca grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce. Współpraca z KPMG odpowiada na wyzwania Grupy związane między innymi z:

  • dużą ilością powtarzalnych, choć odpowiedzialnych i wymagających stałej precyzji zadań;
  • spoczywającą na pracownikach presją czasu;
  • chęcią zbierania większej ilości danych dotyczących wykonywanych procesów.

Jeszcze kilka lat temu robotyzacja procesów biznesowych w Polsce stanowiła technologiczną nowość, która w dużej mierze była wdrażana celem redukcji kosztów. Dzięki coraz szerszemu zastosowaniu, bardziej przystępnym kosztom zakupu i wdrożenia platform robotyzacji, a także budowanemu zaufaniu biznesu do pracy robotów, robotyzacja w Polsce wkracza w kolejny etap, tj. poprawy środowiska pracy dla pracowników i poprawy jakości realizowanych zadań. Rosnąca liczba robotów pracujących w Grupie Polsat Plus jest tego wyrazem.

Jan Karasek
Partner, Management Consulting, Strategy & Operations
KPMG w Polsce

Podejście KPMG


Wprowadzenie robotów
Wprowadzenie do systemów Grupy robotów, które można wykorzystać do wielu powtarzalnych zadań.
 

Zaprogramowanie robotów
Zaprogramowanie robotów w celu automatyzacji pracy i odciążenia pracowników.
 

Zapewnienie narzędzi
Zapewnienie narzędzi do analizy wykonywanych przez roboty czynności i ewentualnych błędów.
 

Efekt współpracy

W Grupie Polsat Plus pracuje farma robotów opracowanych w ramach współpracy z KPMG

Jakość działania algorytmów opracowanych przez KPMG buduje zaufanie do technologii, która sprawdza się szczególnie w pracy zdalnej.

Nasza organizacja podchodzi metodycznie do identyfikacji procesów, a także do mierzenia faktycznych rezultatów robotyzacji. Praca robotów pozwala odzyskać czas pracy równoważny wielu etatom, które musielibyśmy stworzyć do wykonywania powtarzalnych, manualnych czynności. Pozwala także na wyłapywanie każdego wyjątku w realizowanym procesie i jego optymalizację.

Piotr Cierpiałek, Dyrektor Departamentu
Optymalizacji i Rozwoju Procesów Biznesowych
Polkomtel

Nowoczesna organizacja dbająca o satysfakcję pracowników

Charakter pracy wykonywanej przez roboty w Grupie Polsat Plus bardzo często polega na wykonywaniu powtarzalnych zadań – na istniejących systemach oraz plikach excelowych. Równocześnie, mimo powtarzalności, zadania te wymagają pełnej koncentracji.

Przekazanie ich robotom poprawia satysfakcję naszych pracowników, którzy w przypadku wielu procesów musieli działać pod presją czasu, mając na względzie wagę ryzyka błędu.

Michał Kucharski, Zastępca Dyrektora Generalnego
Cyfrowy Polsat i Polkomtel

Robotyzacja pomogła utrzymać ciągłość biznesu w dobie pandemii

Ograniczenie liczby błędów, poprawa satysfakcji czy ograniczenie kosztów to tylko część korzyści, które uzyskała Grupa Polsat Plus. Pandemia wymusiła na firmach zmianę trybu pracy, sposobu komunikacji oraz współpracy. Procesy, które już wcześniej były zrobotyzowane, były odporne na tę zmianę – roboty wykonywały je w taki sam sposób, niezależnie od transformacji zachodzących w organizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku procesów obszaru finansów czy obsługi klienta, które mają istotny wpływ na wyniki firmy.

Grupa Polsat Plus kontynuuje prace nad kolejnymi robotami wspólnie z KPMG, stale rozszerzając farmę robotów

Wzrastająca skala robotyzacji w Grupie coraz bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby platform robotycznych dostępne w ramach posiadanych licencji.

 

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesu. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie