W Grupie Cyfrowy Polsat pracuje farma robotów, opracowanych w ramach współpracy z KPMG.

Przynosząc mierzalne korzyści, roboty poprawiają także satysfakcję pracowników. Jakość działania tych algorytmów opracowanych przez KPMG, buduje zaufanie do technologii, która sprawdza się szczególnie w dobie pandemii i pracy zdalnej.

Jeszcze kilka lat temu robotyzacja procesów biznesowych w Polsce stanowiła technologiczną nowość, która w dużej mierze była wdrażana celem redukcji kosztów. Dzięki coraz szerszemu zastosowaniu, bardziej przystępnym kosztom zakupu i wdrożenia platform robotyzacji, a także budowanemu zaufaniu biznesu do pracy robotów, robotyzacja w Polsce wkracza w kolejny etap, tj. poprawy środowiska pracy dla pracowników i poprawy jakości realizowanych zadań. Rosnąca liczba robotów pracujących w Grupie Cyfrowy Polsat jest tego wyrazem

– mówi Jan Karasek,
Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Mierzalne korzyści robotyzacji Grupy Cyfrowy Polsat

Nasza organizacja podchodzi metodycznie do identyfikacji procesów, a także do mierzenia faktycznych rezultatów robotyzacji,

– mówi Piotr Cierpiałek, Z-ca Dyrektora Departamentu
Optymalizacji i Rozwoju Procesów Biznesowych
w Polkomtelu.

W tym celu zbierane są dane rzeczywiste pracy robotów – czas ich trwania, liczba procesowanych przypadków, a także napotykanych błędów.

Praca robotów pozwala odzyskać czas pracy równoważny wielu etatom, które musielibyśmy stworzyć do wykonywania powtarzalnych, manualnych czynności. Pozwala także na wyłapywanie każdego wyjątku w realizowanym procesie i jego optymalizację

– dodaje Piotr Cierpiałek.

Nowoczesna organizacja dbająca o satysfakcję pracowników

Charakter pracy wykonywanej przez roboty w Grupie Cyfrowy Polsat bardzo często polega na wykonywaniu powtarzalnych zadań – na istniejących systemach oraz plikach excelowych. Równocześnie, mimo powtarzalności, zadania te wymagają pełnej koncentracji.

Przekazanie ich robotom poprawia satysfakcję naszych pracowników, którzy w przypadku wielu procesów musieli działać pod presją czasu, mając na względzie wagę ryzyka błędu

– mówi Michał Kucharski, Z-ca Dyrektora Generalnego
w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

Robotyzacja pomogła utrzymać ciągłość biznesu w dobie pandemii

Ograniczenie liczby błędów, poprawa satysfakcji czy ograniczenie kosztów to tylko część korzyści, które uzyskała Grupa Cyfrowy Polsat. Pandemia wymusiła na firmach zmianę trybu pracy, sposobu komunikacji oraz współpracy. Procesy, które już wcześniej były zrobotyzowane, były odporne na tę zmianę – roboty wykonywały je w taki sam sposób, niezależnie od transformacji zachodzących w organizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku procesów obszaru finansów czy obsługi klienta, które mają istotny wpływ na wyniki firmy.

Wdrażanie robotów to skala pojedynczych dni i tygodni

Co istotne robotyzacja w Grupie Cyfrowy Polsat jest działaniem ciągłym, przynoszącym korzyści iteracyjnie.

Wdrożenie robotów w organizacji jest szybsze niż zatrudnienie i pełne wdrożenie nowego pracownika, a także szybsze niż budowa lub wdrażanie tradycyjnych aplikacji. Poszczególne procesy są w pełni robotyzowane w ciągu dwóch do sześciu tygodni, co pozwala w tak krótkim czasie zacząć czerpać korzyści z automatyzacji

– mówi Rafał Górski, Dyrektor w Dziale Doradztwa
Biznesowego w obszarze inteligentnej automatyzacji
w KPMG w Polsce.

Co ważne, wzrastająca skala robotyzacji w danym przedsiębiorstwie pozwala skracać ten czas, a także bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby platform robotycznych dostępne w ramach posiadanych licencji.

Grupa Cyfrowy Polsat kontynuuje prace nad kolejnymi robotami wspólnie z KPMG, stale rozszerzając farmę robotów.

Case Study: Roboty KPMG pracują w zespołach Grupy Cyfrowy Polsat

Pobierz
(PDF 650 KB)


 

Zobacz także