• 1000

Nowe technologie oparte na uczeniu maszynowym, analityce predykcyjnej i big data mogą znacząco usprawnić procesy decyzyjne w organizacji. Pomagamy budować organizacje w pełni korzystające z potencjału danych (data-driven organization), gdzie technologia podpowiada kierunki, w których należy zintensyfikować swoje działania, a czasami nawet podejmuje działania bez udziału człowieka.

Rola sztucznej inteligencji w firmie

Systematycznie rosną oczekiwania wobec organizacji. Rosną wymagania klientów. Rośnie liczba wdrożeń rozwiązań technologicznych i wartość związanych z nimi inwestycji. Liczy się to, w jaki sposób firmy stosują innowacje wobec problemów biznesowych i jak stawiają czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą rewolucja technologiczna.

Organizacje, które osiągną sukces w nadchodzącej dekadzie to te, które uczynią sztuczną inteligencję (AI) integralną częścią swoich operacji. Sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana, aby lepiej poznać i obsłużyć klientów, zautomatyzować powtarzalne operacje, opracowywać strategię oraz napędzać innowacje. Liderzy, którzy w pełni wykorzystają tę szansę, będą postrzegać ją jako strategiczne narzędzie obejmujące całą organizację, zapewniające wyższą wydajność.

Organizacja oparta na danych

Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest przekształcenie organizacji w „data-driven organization” czyli taką, gdzie wykorzystanie danych jest postrzegane jako centralny i nieodzowny element każdej decyzji biznesowej. Dane wykorzystywane są nie tylko do analizy post-factum, ale dzięki zawansowanym modelom uczenia maszynowego pomagają optymalnie ustalić np. procesy przestojów produkcyjnych i remontów (predictive maintanance), ograniczyć odpływ klientów, dopasować politykę zarządzania należnościami do zmian rynkowych, czy też zautomatyzować i zoptymalizować akcje marketingowe poprzez docieranie do potencjalnych klientów w momencie gdy może u nich pojawić się zapotrzebowanie na daną usługę.

Zaawansowana analityka danych pozwala także zidentyfikować i wykorzystać przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu  zewnętrznych źródeł danych, a także dokonać natychmiastowej analizy scenariuszy biznesowych w odpowiedzi na niespodziewane zmiany rynkowe.

Analityka danych i uczenie maszynowe

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, wspieramy swoich klientów w procesie transformacji do data driven organization, pomagając wdrażać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analityki danych. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu rozwiązań zaawansowanej analityki i uczenia maszynowego we wszystkich branżach i obszarach biznesowych.

Nasze zespoły składające się z analityków danych, inżynierów danych, analityków biznesowych oraz architektów znajdą rozwiązanie nawet na największe wyzwanie biznesowe i techniczne. Nasza szeroka specjalistyczna wiedza domenowa i branżowa pozwala nam nadawać sens danym, których analiza w przeszłości nie była możliwa.

Sprawdź, jak możemy pomóc lepiej wykorzystać dane w Twojej firmie

Poznaj nasze wybrane usługi doradcze z zakresu analityki danych, wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego:
  • Opracowanie strategii i mapy drogowej wdrożenia zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji;
  • Identyfikacja obszarów w których zastosowanie zaawansowanej analityki danych przyniesie największe korzyści;
  • Opracowanie modeli statystycznych i wdrożenie ich w organizacji (z wykorzystaniem usług chmurowych);
  • Opracowanie procesu transformacji organizacji w data driven organization;
  • Pomoc w doborze technologii;
  • Dzięki współpracy w ramach globalnej sieci firm KPMG pomoc w zaadresowaniu każdego wyzwania biznesowego dotyczącego danych.

Powiązane zagadnienia

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria