Iwona Galbierz-Sztrauch

Partner, Szef Działu Usług Finansowych

KPMG w Polsce

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla klientów z sektora finansowego. Brała udział w wielu projektach dla dużych banków i instytucji finansowych dotyczących wdrożenia i doradztwa z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zarządzania ryzykiem finansowym, w tym szacowania parametrów ryzyka kredytowego i odpisów z tytułu utraty wartości, zarządzania ryzykiem ESG, analizy korporacyjnych portfeli kredytowych, wyceny do wartości godziwej portfeli kredytowych i innych instrumentów finansowych oraz wdrożenia regulacji kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie transakcyjne dla podmiotów sektora finansowego, związane z przeglądami due dilligence oraz doradztwem przy zamknięciu transakcji fuzji i przejęć (M&A). Prowadziła również projekty potransakcyjne dotyczące integracji obszarów finansów i ryzyka. Doradzała w transakcjach przejęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Ponadto posiada szerokie doświadczenie w obszarze badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych instytucji finansowych, zarówno zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Była także zaangażowana w projekty implementacji SOX 404, przeglądy efektywności kontroli wewnętrznej oraz procesy emisji instrumentów dłużnych w sektorze finansowym. Prowadziła również wykłady i warsztaty w KPMG Business Academy w zakresie wybranych zagadnień księgowych i regulacyjnych.

  • Magister nauk ekonomicznych, Uniwersytet w Katowicach

  • Członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

  • Biegły Rewident, Wielka Brytania