• 1000

Wobec wyzwań rynku pracy, konieczności utrzymania ciągłości biznesowej oraz potrzeby budowania przewagi konkurencyjnej – firmy coraz częściej decydują się na wdrażanie rozwiązań technologicznych, które są w stanie zautomatyzować i zdigitalizować manualne czynności. Poprawa satysfakcji pracowników, redukcja kosztów realizacji procesów oraz eliminacja błędów ludzkich – to główne korzyści będące następstwem wdrażanych przez nas rozwiązań.

Dedykowany zespół KPMG Intelligent Automation & Rapid Solutions (IARS) świadczy komplet usług doradczych i wdrożeniowych, które mogą wesprzeć klientów w automatyzacji i digitalizacji manualnych zadań. Nasi konsultanci posiadają kompetencje analityczne oraz techniczne, pozwalające osiągnąć synergię realizacji projektów przez 1 zespół, który wspiera klienta w takich zadaniach jak budowa strategii automatyzacji, projektowanie rozwiązań biznesowo-technicznych oraz ich tworzenie i wdrażanie.

Nasze usługi i produkty można podzielić na 4 kategorie:

  • Strategiczne: w zakresie oceny potencjału automatyzacji, identyfikacji procesów do automatyzacji, opracowania roadmapy;
  • Wdrożeniowe: projektowanie docelowego przebiegu procesów, tworzenie rozwiązań IT – botów RPA, aplikacji Low-code, aplikacji workflow, ich testowanie, wdrażanie oraz utrzymanie powdrożeniowe;
  • Zapewnienia jakości: przegląd istniejących rozwiązań, weryfikacja jakości pod względem technicznym i biznesowym; konsultacje architektury oraz technicznych aspektów rozwiązań;
  • Organizacyjne: projektowanie, budowa i operacjonalizacja działania Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji procesów biznesowych działającego po stronie klienta.

Dostarczane przez nas rozwiązania są w większości dedykowane dla danego klienta. Oznacza to, że to klienci decydują o zakresie i sposobie realizacji procesu, który potem jest przez nas automatyzowany i digitalizowany. Dodatkowo, rozwiązania klasy RPA (robotyzacja) nie wymagają zmian w istniejących systemach i plikach.

Nasze rozwiązania techniczne obejmują:

  • boty RPA działające na wiodących platformach robotyzacji procesów biznesowych oraz szeroki ekosystem robotyzacji pozwalający m.in. na monitorowanie efektywności zrobotyzowanych procesów (KPI);
  • aplikacje workflow oraz „low-code” – w tym obiegi akceptacyjne, obiegi dokumentów, dedykowane dla danego klienta, możliwe do sprawnego dostosowywania;
  • aplikacja wspierająca tagowanie i przygotowanie sprawozdania finansowego w formacie iXBRL – zgodnie z regulacją ESEF.

Jesteśmy doradcą oraz integratorem, który stara się dobrać rozwiązanie do postawionego celu biznesowego, a zatem zakres projektów realizowanych przez KPMG każdorazowo odpowiada konkretnym potrzebom naszych klientów. W naszym portfolio posiadamy zarówno punktowe, pojedyncze wdrożenia, jak i obszerne programy robotyzacji i digitalizacji obejmujące komplet naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje