Jan Karasek

Partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Jan dołączył do KPMG w 2006 roku. Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, które obejmuje obszar usług management consulting, głównie w ramach firm tzw. Wielkiej Czwórki. Jest szefem grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów. Podstawowe obszary jego specjalizacji to doradztwo strategicznie i operacyjne w zakresie: opracowywania strategii, wprowadzania nowych produktów i usług, optymalizacji modeli operacyjnych czy podnoszenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstw. Realizował liczne projekty usprawnień funkcji operacyjnych przedsiębiorstw m.in. marketingu i sprzedaży, zakupów i logistyki, obszaru HR. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwami z polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. W przedsiębiorstwach tych pełnił funkcje dyrektora: strategii, rozwoju biznesu, zarządzania dużymi projektami, inwestycyjnego. W KPMG Jan kieruje rozwojem i pracami zespołów m.in. doradztwa zakupowego oraz doradztwa HR i zarządzania zmianą.

  • Doradztwo w zakresie zarządzania
  • Usługi doradcze
  • Executive MBA, WUT Business School

  • Magister, Telekomunikacja, Politechnika Warszawska

  • MSP - Managing Successful Programs Certificate

  • Jan w imieniu KPMG inicjował utworzenie Forum Zakupów Strategicznych.

  • Uczestniczy w pracach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.