• 1000
Document

Cyfryzacja procesów biznesowych to:

  • Łatwy i szybki dostęp do wiedzy o wynikach realizowanych procesów
  • Usprawnienie zarządzania dostępem do informacji w organizacji
  • Zwiększenie efektywności organizacji
  • Dane o procesach wspierające Lean management

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań w technologii low-code wspieramy organizacje w sprawnej cyfryzacji procesów biznesowych odpowiadającej na potrzeby biznesu bez konieczności angażowania obszernych zasobów technicznych.

W KPMG rozumiemy, jak kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy ma możliwość szybkiej adaptacji systemów IT do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i oczekiwań Klienta. Realizując procesy na platformie low-code firmy Webcon tworzymy zaawansowane aplikacje biznesowe, które mogą być zawsze szybko zaadaptowane do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Platforma dostarcza wiele informacji analitycznych o realizowanych procesach wspierających podejmowanie decyzji o usprawnieniach.

KPMG posiada doświadczony zespół konsultantów, którzy merytorycznie wspierają Klientów w przeniesieniu procesów do cyfrowego świata. 

Korzyści biznesowe z cyfryzacji procesów biznesowych

Cyfrowe archiwum: Dla każdego procesu wdrożonego na platformie automatycznie budowane jest cyfrowe archiwum zapewniające łatwy i szybki dostęp do informacji i dokumentów uprawnionym pracownikom.

Audytowalność: Platforma przechowuje całą historię działań oraz umożliwia identyfikację osób realizujących zadania, czas realziacji zadań i podjęte decyzje

Poprawa efektywności: Cyfryzacja procesów biznesowych zwiększa efektywność operacyjną, zmniejszając ręczną pracę i powtarzalne zadania.

Poprawa jakości: Cyfrowa realizacja procesu zapewnia każdorazową zgodność jego wykonania z ustalonymi w organizacji wymogami oraz zapewnia przejrzystość i kontrolę nad procesami biznesowymi, co ułatwia monitorowanie wydajności i podejmowanie decyzji.

Adaptacja do zmieniającego się otoczenia biznesowego: Cyfryzacja procesów i gromadzona na platformie wiedza o procesie ułatwiają podejmowanie decyzji o dostosowywaniu procesu do wymagań otoczenia biznesowego. Funkcjonalna platforma zapewnia zaś szybką ich implementację.

Poprawa komunikacji w procesach: Dzięki zdefiniowanym w narzędziu procesom, łatwiej jest zarządzać organizacją, a komunikacja między działami staje się bardziej efektywna.

Dlaczego platforma low-code?

Document

Środowisko – jedna platforma dla wielu jednostek biznesowych

Umożliwia szybkie tworzenie skalowalnych aplikacji biznesowych w chmurze lub w środowisku Klienta („on premise”).

Skalowalność

Pozwala dostosować tempo rozwoju do stopnia dojrzałości organizacji oraz zakresu wdrożonych aplikacji i stopnia objęcia organizacji wdrożeniem oraz potrzeb biznesowych.

Adaptacja – łatwość modyfikacji pod bieżące potrzeby

Umożliwiają szybką adaptację aplikacji do zmieniających się wymagań biznesowych. Zmiany w istniejących aplikacjach są możliwe do wdrożenia w ciągu kilku dni bez negatywnego wpływu na bieżące potrzeby

Integracja – współpraca z dowolnym systemem w organizacji

Zapewnia możliwość rozszerzenia funkcjonalności istniejących systemów informatycznych, które nie zapewniają krytycznych funkcji biznesowych, np. systemy klasy ERP (łatwość w integracji między systemami).

Zasoby IT – zaangażowanie biznesu w tworzenie rozwiązań

Pozwala ograniczyć liczbę potrzebnych wysoko wykwalifikowanych programistów – duża część prac może być wykonywana przez osoby nie posiadające typowego wykształcenia programistycznego.

Wiele funkcji wbudowanych w system

Posiadają wbudowany szeroki zestaw funkcji. W trakcie wdrożenia możliwe jest uzupełnienie ich o specyficzne wymagania Klienta.

Przykłady zastosowań

Zobacz przykładowe zastosowania platformy w takich obszarach jak finanse, obsługa klienta czy obsługa pracownika.

Document

eTeczka

Obieg akceptacyjny faktur

Portal Pracownika

Centralny Rejestr Umów - obieg uzgadniania umów

Rozliczanie wydatków pracowniczych, delegacje krajowe i zagraniczne

Obsługa procesów Compliance - zarządzanie ryzykiem

Help Desk

Obsługa reklamacji

Nasze usługi

Wdrożenie dedykowanych aplikacji adresujących potrzeby Klienta uwzględniając:

Document

ANALIZA

Zdefiniowanie niezbędnych funkcjonalności odpowiadających na potrzeby biznesu

WDROŻENIE i TESTY

Przeprowadzenie prac wdrożeniowych i przetestowanie zaimplementowanych funkcjonalności i ich zgodności z wymaganiami biznesowymi

RAPORTY

Zdefiniowanie odpowiednich raportów zarządczych zapewniających dostęp do informacji o realizowanych działaniach

WSKAŹNIKI

Zdefiniowanie wskaźników efektywności dla wdrażanych aplikacji

DASHBOARD’y

Przygotowanie dashboard’ów dla poszczególnych aplikacji

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na spersonalizowaną konsultację lub zaplanować sesję demonstracyjną.

Skontaktuj się z nami

Zobacz również

Webinaria i publikacje