• 1000

Dostępność wysokiej jakości danych jest podstawą efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, w szczególności wspierającej zaawansowaną analitykę danych. Poprawne, kompletne i aktualne dane, wspierają procesy decyzyjne oraz stanowią fundament transformacji cyfrowej i innowacyjności.

Zadbaj o wysoką jakość swoich danych

Rozumiemy, jak ważne jest posiadanie ustrukturyzowanych danych, znajomość ich znaczenia, odpowiednia klasyfikacja i kardynalność oraz posiadanie jasnego obrazu, kto i w jakim celu uzyskuje do nich dostęp, kto jest ich właścicielem i kto odpowiada za ich jakość.

Pomagamy klientom w wypracowaniu i wdrożeniu najlepszych praktyk w zakresie Data Governance i zarządzania jakością danych. Zapewniamy wiedzę i doświadczenie, pozwalające na stworzenie efektywnego systemu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych w sposób bezpieczny, wydajny i zrozumiały zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i przedstawicieli IT. Nasze podejście, osadzone w ramach wypracowanych globalnie metodyk oraz sprawdzone w ramach prac projektowych, pozwala ustanowić holistyczny, w pełni zintegrowany system zarządzania ładem i jakością danych w kluczowych dla firmy obszarach.

Filary data governance

Architektura danych

Modelowanie danych oraz wypracowanie spójnych definicji danych, zarówno na poziomie języka biznesowego oraz technicznego, w celu zapewnienia wspólnego zrozumienia specyfiki danych i zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego ich użycia.

Jakość danych

Ciągłe zarządzanie, monitorowanie, analiza i działania naprawcze, w celu dostarczenia informacji, wspierających podejmowanie decyzji biznesowych oraz minimalizacji ryzyka operacyjnego, wynikającego z wykorzystania niedokładnych czy nieaktualnych informacji.

Bezpieczeństwo danych

Polityki dotyczące bezpieczeństwa danych, identyfikacja danych wrażliwych oraz wdrożenie mechanizmów kontrolnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów danych oraz zgodności z wymogami prawnymi.

Zarządzanie cyklem życia danych i informacji

Wytyczne i procesy obejmujące zasady wykorzystania danych od momentu ich pojawienia się w organizacji do ostatecznej archiwizacji lub usunięcia, spełniające wymagania dotyczące przechowywania informacji zgodne z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w powyższych obszarach pozwala zmaksymalizować korzyści z wykorzystania danych – zarówno z rozproszonych źródeł zewnętrznych, jak i źródeł w ramach organizacji, pochodzących od różnych zespołów biznesowych i wspieranych przez IT.

Każdorazowo przy wdrażaniu praktyk Data Governance nasz sposób działania dostosowany jest do organizacji. Projekty realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, wielkości firmy, ambicji w obszarze wprowadzanych zmian, czy poziomu zaawansowania technologicznego. Wypracowujemy rozwiązania „szyte na miarę”, dzięki zrozumieniu potrzeb biznesowych oraz identyfikacji problemów z danymi występujących w organizacji.

Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę w zarządzaniu danymi

Poznaj nasze wybrane usługi doradcze z zakresu zarządzania jakością danych i wdrażania procesów data governance:
  • Przeglądy i audyty Data Governance;
  • Stworzenie polityk i procedur w obszarach Data Governance oraz zarządzania jakością danych;
  • Testy jakości danych;
  • Wdrożenie narzędzi wspierających procesy zarządzania danymi i jakości danych;
  • Pomoc w wypracowaniu definicji biznesowych poszczególnych zbiorów danych;
  • Wdrożenie modelu odpowiedzialności za dane (właściciel danych, twórca danych, data steward/kustosz danych, architekt danych);
  • Definicja polityk dotyczących klasyfikacji danych;
  • Implementacja narzędzi do katalogowania danych w organizacji;
  • Wdrożenie etykiet poufności pozwalających chronić poufną zawartość przed nieautoryzowanym dostępem do danych i wyciekami;
  • Wsparcie techniczne w nadawaniu dostępu do danych w raportach/kokpitach zarządczych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria