• 1000

Dane stały się niezwykle ważnym zasobem organizacji, który może być wykorzystany do stworzenia przewagi konkurencyjnej w szybko zmieniającym się otoczeniu. Odpowiednio przetworzone, pozwalają zidentyfikować nieefektywności w procesach biznesowych, czy też zrozumieć otoczenie rynkowe i konsumentów, w celu wygenerowania dodatkowych przychodów. Organizacja data-driven skutecznie i konsekwentnie wykorzystuje dane do podejmowania decyzji na wszystkich poziomach organizacji (strategicznym, taktycznym i operacyjnym). Dlatego też rosnąca ilość danych wytwarzanych w każdym obszarze działalności i procesie organizacyjnym jest ogromną szansą na wzrost czy poprawę rentowności, ale może także stanowić duże wyzwanie organizacyjne.

KPMG oferuje pełne wsparcie w przeprowadzeniu transformacji dla efektywnego zarządzania danymi, zarówno od strony biznesowej, jak i technicznej. W zależności od wymagań biznesowych oraz cyklu rozwoju analityki w organizacji, w naszym podejściu koncentrujemy się na osiągnięciu przez klienta realnych korzyści operacyjnych – w postaci automatyzacji raportowania i wysokiej jakości informacji zarządczej, czy też biznesowych – w postaci pozytywnego wpływu na przychody lub koszty działalności operacyjnej.

Wdrożenie platformy analitycznej z KPMG

Cel 1:
Automatyzacja raportowania i wysoka jakość informacji do podejmowania decyzji na każdym poziomie organizacji (zarządczym, taktycznym, operacyjnym).

Przesłanki:

 • Wiele źródeł danych wewnętrznych (rozproszone systemy i aplikacje);
 • Wzrost ilości danych zewnętrznych (partnerów biznesowych, agencji zewnętrznych);
 • Skomplikowany / niejednorodny biznes (branża, rynki, kraje, usługi, produkty);
 • Czasochłonny proces przygotowywania raportów;
 • Opóźnienia w otrzymywaniu informacji zarządczej;
 • Niewystarczające zaufanie do prezentowanych informacji ze względu na niską jakość danych;
 • Jeden wskaźnik – kilka różnych definicji i wyników w organizacji.

Cel 2:
Wzrost wartości dla organizacji (pozytywny wpływ na top line lub bottom line).

Przesłanki:

 • Dynamiczny wzrost rynku, konkurencji, nowych produktów;
 • Dynamiczne zmiany strukturalne na rynku, nowe kanały sprzedaży;
 • Zmiany w modelu komunikacji z rynkiem, wynikające ze zmian wykorzystania poszczególnych kanałów mediowych przez konsumentów (telewizja, platformy streamingowe, radio, inne);
 • Chęć optymalizacji procesu biznesowego;
 • Chęć poprawy obsługi klienta;
 • Ambitne cele w obszarze wzrostu przychodów i optymalizacji kosztów.

Pomagamy naszym klientom na każdym etapie ewolucji w stronę organizacji data-driven, wykorzystując najnowocześniejsze usługi chmurowe:


1 Strategia w obszarze danych – rozwój strategii w obszarze biznesowym (co warto mierzyć), technologicznym (z wykorzystaniem jakich narzędzi), procesowym (w jakim modelu wytwórczym)

2 Wdrożenie platformy danych w chmurze – architektura i wdrożenie platformy danych lub przeniesienie istniejącego rozwiązania on-premise do chmury (technologia Microsoft Azure)

3 Rozwój aplikacji Business Intelligence (BI) – zaprojektowanie architektury, rozwój modeli danych i warstwy wizualizacji w postaci raportów BI (technologia Microsoft Power BI), a także zarządzanie zmianą i szkolenia dla użytkowników narzędzia

4 Data governance, Master Data Management (MDM) i zarządzanie jakością danych – rozwój polityk i procedur oraz wdrożenie narzędzi na potrzeby zarządzania ładem danych i właścicielstwem danych

5 Rozwój aplikacji low-code w oparciu o Microsoft Power Platform – digitalizacja i automatyzacja specyficznych procesów biznesowych, w tym zapewnienie wysokiej jakości źródeł pod analitykę danych.


Jak możemy pomóc?

Dlaczego warto współpracować z zespołem KPMG?

 • Z sukcesem przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów dotyczących wdrożenia narzędzi analitycznych, automatyzacji raportowania czy zapewnienia jakości danych.
 • Mamy doświadczenie w szerokim zakresie procesów i funkcji biznesowych: sprzedaży, marketingu, łańcuchu dostaw, produkcji, jakości, finansów, HR, zakupów, czy IT.
 • Łączymy kompetencje techniczne z wiedzą i doświadczeniem biznesowym.
 • Posiadamy potwierdzone przez naszego strategicznego partnera Microsoft kwalifikacje we wszystkich obszarach (Microsoft Solution Partner designations).
 • Nasi deweloperzy posiadają kilkadziesiąt certyfikatów w zakresie wdrożenia infrastruktury usług chmurowych, procesów DevOps, inżynierii i analityki danych, rozwiązań Business Intelligence czy aplikacji low-code.
 • Nasi analitycy biznesowi wyróżniają się certyfikatami CIMA, TIBCO, Scrum czy Agile.
 • Jesteśmy częścią globalnej sieci, która pozwala na czerpanie z doświadczeń biznesowych i wdrożeniowych z największych organizacji na świecie.
 • Wykorzystujemy nasze globalne i lokalne alianse z największymi dostawcami technologii by dostarczać zaawansowane rozwiązania.
 • Nasze podejście jest elastyczne i dopasowujemy się do zmieniających się warunków i potrzeb klientów.
 • Dzięki wysokiej jakości naszych rozwiązań i zaangażowaniu zespołu, budujemy relacje biznesowe na lata.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także