• 1000

Podczas gdy większość organizacji jest świadoma rosnącej roli wykorzystania analityki danych w zarządzaniu biznesem, to tylko niewielki odsetek z nich generuje prawdziwe korzyści z tego cennego zasobu. Firmy często skupiają się tylko na aspekcie technologicznym – narzędziach, usługach, czy też rozwoju deweloperskim. Co więcej, ogromne inwestycje w technologie IT niekoniecznie gwarantują lepszy dostęp do informacji. Dopiero odpowiednio zaplanowana orkiestracja technologii, biznesu oraz procesów, pomoże wygenerować wymierne zyski.

Czym jest strategia w obszrze danych i jak ją opracować?

Opracowanie strategii w obszarze danych polega na opracowaniu strategii w obszarze danych w warstwie biznesowej, technologicznej oraz procesowej. Strategia wypracowywana jest w oparciu o specyfikę przedsiębiorstwa: uwarunkowania biznesowe organizacji, struktury organizacyjnej, poziomu dojrzałości analitycznej, zaawansowania wykorzystywanych narzędzi, świadomości użytkowników, czy ambicji spółki.

Wyzwania w ramach opracowania strategii dotyczą następujących zagadnień:

Kliknij, aby poznać szczegóły wsparcia

Wspieramy naszych klientów w ustanawianiu oraz doskonaleniu strategii w obszarze danych w warstwie biznesowej, technologicznej oraz procesowej.


Ikona: Identyfikancja
Warstwa biznesowa
 • Jakie zbiory informacji gromadzić, żeby mieć dobry wgląd w nasz biznes i otoczenie rynkowe?
 • Jakie KPI mierzyć i monitorować?
 • Jacy są nasi główni interesariusze wewnątrz i na zewnątrz organizacji?
 • Jakie są zasady dostępu do danych w naszej organizacji (data democratization)?
 • W jaki sposób przeprowadzić change management pod względem zmiany narzędzia i procesów dostępu do danych?
Ikona: Ocena
Warstwa techniczna
 • Sposoby organizacji danych na platformie danych
 • Jaką technologię wybrać i na podstawie jakich kryteriów?
 • Jakie narzędzia i usługi są nam potrzebne?
 • Jak przenieść / wykorzystać istniejącą hurtownię danych?
 • Jak zapewnić właściwe dostępy do danych?
 • Jak zapewnić wysoką jakość danych?
 • Jak technologia wspomaga zarządzanie data governance?
Ikona: Kontrola
Warstwa procesowa
 • W jakim modelu chcemy wytarzać rozwiązania analityczne? (hub & spoke / data mesh / inne…)
 • Jakie kompetencje rozwijać wewnątrz organizacji, a w jakich obszarach skorzystać z zewnętrznych dostawców?
 • Jaka metodyka pracy pasuje do naszej organizacji?
 • W jaki sposób wdrożyć data governance?

Korzyści dla przedsiębiorstwa płynące z posiadania strategii w obszarze danych:

Jasno wyznaczone cele: zapewnienie, że inicjatywy związane z analityką danych są pochodną strategii biznesowej, a działania będą skoncentrowane na obszarach o najwyższych priorytetach.

Minimalizacja kosztów (zakres danych i wdrożenie): minimalizacja kosztów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i modelowaniem zbiorów danych o niskiej wartości biznesowej.

Wysoka jakość danych: zdefiniowane reguły walidacji danych oraz zasady dostępu i właścicielstwa danych w ramach data governance.

Efektywne podejmowanie decyzji: zdefiniowane KPI i zbiory danych, potrzebne do zarządzania organizacją oraz zapewnienie, że platforma danych spełni oczekiwania i potrzeby interesariuszy.

Minimalizacja kosztów (wykorzystywane usługi): minimalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem drogich usług chmurowych, które nie są niezbędne, biorąc pod uwagę wymagania biznesowe.

Optymalny model wytwarzania: zdefiniowane procesy i odpowiedzialności w ramach wytwarzania rozwiązań analitycznych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także