• 1000

W celu wygenerowania korzyści biznesowych, organizacje muszą zadbać o odpowiednią architekturę i infrastrukturę danych, która obejmuje m.in. ich przechowywanie i przetwarzanie. KPMG oferuje całościowe wsparcie we wdrożeniu platformy danych w oparciu o rozwiązania chmurowe, które zapewniają integrację rozproszonych informacji w jednym skalowanym, efektywnym kosztowo i wydajnym w utrzymaniu środowisku.

Platformy danych jako podstawa do praktycznego wykorzystania informacji w codziennym biznesie

Pierwszym i kluczowym etapem analityki wspierającej codzienne podejmowanie decyzji w organizacji jest stworzenie środowiska do zbierania, magazynowania i przetwarzania informacji. Rosnąca ilość danych wytwarzanych w ramach procesów operacyjnych jest dużą szansą na poprawę efektywności biznesowej czy wzrost przychodów, jednak aby stać się realnym wsparciem biznesu, jak każdy inny zasób, muszą one zostać odpowiednio zagospodarowane. Ilość systemów transakcyjnych i aplikacji w dzisiejszym środowisku biznesowym jest nieograniczona, wyzwanie stanowi ich integracja w ramach jednej hurtowni generującej wysokiej jakości, spójne dane.

Kluczowe wyzwania dotyczące zbierania danych w organizacji

Podstawowym wyzwaniem w stworzeniu efektywnej platformy danych jest integracja różnorodnych źródeł systemowych, różniących się między sobą m.in.:

  • architekturą przetwarzania danych;
  • lokalizacją (on-premise, aplikacje chmurowe, itd.);
  • rodzajem subskrypcji i modelem kosztowym;
  • sposobem generowanych danych wejściowych przez użytkowników;
  • dostępem do wygenerowanych informacji (eksport danych do pliku, edytowalne dashboardy typu drag-and-drop itp.).

Dodatkowe wyzwania stanowią:

Zróżnicowany format gromadzonych danych: od plików płaskich i tabel, do bardziej złożonych typu filmy, dźwięki, grafika. Informacje w nich zawarte często muszą najpierw zostać przetworzone, zanim będą gotowe do dalszego użycia.


Bariera rozwiązań lokalnych (wewnętrzne serwery, sieci komputerowe i oprogramowanie), oferujących potencjalnie większą swobodę kontroli nad infrastrukturą i danymi, jednak ich stworzenie i utrzymanie okazuje się często zbyt nieefektywne pod kątem czasu, kosztu i zaangażowanych zasobów.

Skala i szybkość z jaką generowane są dane, archiwizowanie danych historycznych i ich bezpieczeństwo.

Korzyści z zastosowania rozwiązań chmurowych do stworzenia platformy danych

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych, takich jak Microsoft Azure czy Databricks, pozwala na efektywną integrację, przechowywanie i przetwarzanie nieograniczonej ilości danych z różnych źródeł. Narzędzia te mogą zostać wdrożone na każdym etapie przetwarzania danych, tworząc rozwiązania hybrydowe (w połączeniu z dotychczasowymi rozwiązaniami on-premise) lub w pełni chmurowe.

Tworzenie chmurowych platform danych niesie za sobą szereg korzyści:

Skalowalność na żądanie

Skalowalność na żądanie

Chmura oferuje opcje obliczeniowe bez użycia serwera (server-less) i może być skalowana w zależności od zapotrzebowania.

Efektywność kosztowa

Efektywność kosztowa

Usługi i zasoby w chmurze działają głównie w modelu pay-as-you-go, który polega na pobieraniu opłaty jedynie za faktyczne zużycie.

Wsparcie dla zaawansowanej analityki i AI

Wsparcie dla zaawansowanej analityki i AI

Wydajność przechowywania i przetwarzania danych w chmurze otwiera drzwi do zaawansowanej analityki danych.

Dzielenie się wiedzą

Dzielenie się wiedzą

Chmura wspiera udostępnianie danych w organizacji i poza nią, w ramach ściśle zdefiniowanych grup użytkowników i w sposób dopasowany do ich potrzeb informacyjnych.

Zarządzanie dostępami

Zarządzanie dostępami

Usługi chmurowe zapewniają łatwe zarządzanie dostępami na wielu poziomach, ich bieżącą kontrolę i zmianę.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Wiele usług w chmurze daje możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych w razie ich nagłej utraty.

Wsparcie KPMG we wdrożeniu platformy danych w organizacji

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie w ramach całego cyklu wdrożenia platformy danych, obejmujące zarówno aspekty biznesowe, jak i technologiczne tak, aby dostosować rozwiązania do potrzeb Klienta na podstawie obecnej infrastruktury i wymagań biznesowych:


1 Analiza biznesowa pod wdrożenie platformy danych;

2 Przegląd procesów przetwarzania i magazynowania danych;

3 Zaprojektowanie oraz optymalizacja architektury IT (z perspektywy funkcjonalnej i kosztowej);

4 Stworzenie architektury platformy danych dostosowanej do potrzeb Klienta, w formie hybrydowej lub w pełni opartej na chmurze;

5 Obsługa migracji danych i infrastruktury do chmury dostosowana do potrzeb Klienta: ze stworzeniem nowej architektury bądź z zachowaniem obecnej metodą „lift-and-shift”;

6 Usługi wzmożonej opieki nad użytkownikami biznesowymi, tzw. Hypercare, w okresie powdrożeniowym. Szkolenia z użytkowania nowej platformy danych, obsługa incydentów, zaadresowanie pytań i zgłoszeń użytkowników.


Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także