• 1000

Firmy na całym świecie podążają ścieżką transformacji cyfrowej, aby dostosować działalność do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Każdego dnia opracowywane są nowe metody na zwiększenie produktywności pracowników i automatyzację czasochłonnych, powtarzalnych i podatnych na błędy procesów. Jednak nawet posiadając dedykowane zespoły IT, wiele firm ma trudności z zaspokojeniem wewnętrznych potrzeb odzwierciedlenia w rozwiązaniach informatycznych nowych procesów uprawniających pracę. Staje się to jeszcze trudniejsze za względu na rywalizację o wykwalifikowanych pracowników, która spowodowała niedobór programistów, którzy mogliby sprostać wymaganiom firm w tym zakresie.

Czym są aplikacje typu low-code?

Wdrożenie aplikacji low-code eliminuje barierę techniczną i otwiera drzwi do automatyzacji dla znacznie szerszego grona odbiorców, w szczególności dla użytkowników niebędących profesjonalnymi deweloperami systemów IT. Tworzenie aplikacji i automatyzacja procesów stały się znacznie łatwiejsze dzięki wykorzystaniu intuicyjnych i prostych w obsłudze elementów typu „wybierz ”, „zaznacz” lub „przeciągnij i upuść”, zastępujących standardowy kod. 

Wyzwania na które odpowiada automatyzacja low-code, wpływając pozytywnie na pracę osób w wielu obszarach:

Ikona: Analitycy biznesowi

Analitycy biznesowi

Umożliwienie analitykom opracowywanie i wdrażanie aplikacji, które spełniają ich specyficzne potrzeby biznesowe i poprawiają wydajność, czy też zapewnią wysokiej jakości źródło danych do analiz. 

Ikona: Specjaliści IT i programiści

Specjaliści IT i programiści

Zmniejszenie obciążenia programistów, co pozwala skupić się na bardziej złożonych projektach. Ponadto, umożliwienie szybkiego wdrożenia zaawansowanych aplikacji dzięki użyciu gotowych szablonów. 

Ikona: Menedżerowie

Menedżerowie

Poprawa wydajności  i produktywności poprzez usprawnienie procesów biznesowych i automatyzację powtarzalnych zadań, co pozwala skupić się na strategicznych inicjatywach.

Przykłady zastosowań aplikacji low-code

Odpowiednie połączenie uniwersalnych narzędzi low-code umożliwia stworzenie niezliczonych rozwiązań dla codziennych wyzwań takich jak:

Tworzenie list to-do i zarządzanie czasem pracy
Integracja i automatyzacja obiegu dokumentów i przepływu danych
Zarządzanie rezerwacjami (np. salki, biurka, sprzęt…)
Budżetowanie i planowanie oraz zatwierdzanie wydatków
Zarządzanie zapasami
Aplikacje dla obsługi klienta typu helpdesk, chatbot, reklamacje, zgłoszenia
Integracja zamówień od klientów
… i wiele innych niestandardowych rozwiązań wynikających ze specyfiki biznesu.

Przykład aplikacji do rezerwacji biurek, stworzonej przy pomocy technologii Microsoft Power Platform

Przykład aplikacji do rezerwacji biurek

Automatyzacja przy pomocy low-code przynosi wiele istotnych korzyści dla firm

1 Skrócenie czasu poświęconego na powtarzalne czynności

2 Ograniczenie błędów nierozerwalnie związanych z procesami manualnymi

3 Przyśpieszenie przepływu informacji

4 Poprawa „user experience”

5 Zapewnienie wysokiej jakości źródła danych dla celów analitycznych

6 Wzrost efektywności operacyjnej.

KPMG oferuje wsparcie podczas całego procesu tworzenia aplikacji low-code:

Ocena potencjału na podstawie przypadków użycia („use case”) – identyfikacja obszarów z największym potencjałem, gdzie automatyzacja może przynieść największe korzyści.

Zaplanowanie architektury – zdefiniowanie niezbędnych dla rozwiązania komponentów technicznych, aplikacji, środowiska oraz procesów integracyjnych.

Bezpieczeństwo – zdefiniowanie i wdrożenie polityk dotyczących dostępu i wymiany danych (DLP - Data Loss Protection).

Wsparcie w zakresie zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM – Application Lifecycle Management) – dobre praktyki, właścicielstwo, rozwój, bezpieczeństwo.

Zaprojektowanie rozwiązania – zdefiniowanie funkcjonalności, źródeł danych, przepływów, użytkowników.

Rozwój – techniczne wdrożenie i rozwój aplikacji zgodnie z biznesowymi wytycznymi, wymogami i najlepszymi standardami.

Utrzymanie – zdefiniowanie właścicieli biznesowych aplikacji i ustalenie odpowiednich procesów zarządzania zmianą.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane usługi

Zobacz także