• 1000

Poziom cyfryzacji w Polsce stale podnosi się, niemniej nie w tak szybkim tempie jak ma to miejsce na świecie. To powoduje, że wciąż odnotowujemy straty w stosunku do innych gospodarek wysoko rozwiniętych. Od początku istnienia rankingu DESI nasz kraj zajmuje w nim jedno z ostatnich miejsc i nigdy nie udało się poprawić tej pozycji. Osiągnięty w tym roku wynik 40,5 pkt przy 52,3 pkt UE stanowi niespełna 77% średniej unijnej. Trudno liczyć na poprawę w kolejnym roku – tylko 14% badanych firm zadeklarowało zwiększenie wydatków na rzecz transformacji cyfrowej, co oznacza spadek tego wyniku o 7 p.p. w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego badania KPMG.

78%

zbadanych firm przyznało, że nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego transformacji cyfrowej

68%

ankietowanych deklaruje korzystanie z usług chmurowych

29%

zbadanych firm nie przeznacza wydatków na transformację cyfrową

Główne obserwacje

Untitled Document
Strategia cyfryzacji

Strategia cyfryzacji

Z badania KPMG przeprowadzonego w lutym 2023 roku wynika, że firmy obecne na rynku w Polsce mają przed sobą jeszcze wiele wyzwań w obszarze strategii cyfryzacji. Wskaźnik tegorocznego Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu w Polsce w zakresie strategii digitalizacji wyniósł 3,5 pkt na 10 możliwych do uzyskania. Przed rokiem było to 3,8 pkt, co z jednej strony wskazuje na pogorszenie sytuacji i daje podstawę do stawiania wielu pytań, ale z drugiej pozostawia ogromny potencjał do pracy. Nadal ponad trzy czwarte firm nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego transformacji cyfrowej i niewiele przedsiębiorstw planuje jego stworzenie.

Implementacja technologii

Implementacja technologii

W procesie transformacji cyfrowej liczą się konkretne działania wykorzystujące nowe narzędzia. W polskich przedsiębiorstwach, na podstawie wyników tegorocznego badania, technologie można podzielić na topowe i niedoceniane – nie ma nic pośrodku. Rozwiązania mobilne i komputerowe wspomaganie procesu decyzyjnego podbijają rynek, natomiast metawersum i blockchain pozostają wśród ewidentnie pomijanych. Duże nadzieje firmy pokładają w usługach chmurowych, jednak bezpieczeństwo przechowywanych danych, mimo stosowanych systemów zabezpieczeń, wciąż budzi niepokój.

Cyberbezpieczeństwo i ryzyko

Cyberbezpieczeństwo i ryzyko

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w sieci rośnie wraz z postępującą digitalizacją procesów całej organizacji. Wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacji wymaga dodatkowej ochrony, na którą nie wszystkie firmy są w jednakowym stopniu przygotowane. Obawa o bezpieczeństwo transakcji realizowanych w oparciu o cyfrowe usługi może być zminimalizowana, gdy wdrożymy odpowiednio zabezpieczające narzędzia i zaangażujemy wszystkich pracowników, tym samym zwiększając świadomość zagrożeń. W próbie badawczej, formalne polityki i procedury w zakresie bezpieczeństwa w sieci stworzono i wdrożono w więcej niż połowie organizacji (60%), jednak w porównaniu z zeszłorocznym badaniem odsetek ten nieznacznie spadł. Ponadto, tylko niewiele ponad ¼ organizacji wyodrębniła w swojej strukturze specjalny dział zajmujący się cyberbezpieczeństwem.

Potencjał do transformacji

Potencjał do transformacji

Polskie firmy zmniejszyły zasoby pieniężne i ludzkie przeznaczone na cyfryzację. 29% przedsiębiorstw nie inwestuje w transformację cyfrową, a aż 71% organizacji nie oddelegowuje pracowników głównie do zadań związanych z tym obszarem rozwoju. Jak błędne jest to podejście, pokazują wyniki badania – wyższe noty we wszystkich czterech ocenianych kategoriach zdobyły firmy, które w digitalizację inwestują relatywnie duży odsetek swoich przychodów oraz czas znacznej części kadr. Mniejsze zasoby powodują też, że polskie firmy nie poszukują nowych rozwiązań tak aktywnie, jak deklarowały to jeszcze przed rokiem, a pracodawcy wyrażają obawę o gotowość swoich pracowników do transformacji cyfrowej i jakość prowadzonych szkoleń.

Ocena ogólnego poziomu digitalizacji biznesu


Wskaźnik Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu

Wskaźnik Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu

Źródło: Raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu. Edycja 2023”.


Wyniki firm w poszczególnych kategoriach Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu

Wyniki firm w poszczególnych kategoriach Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu

Źródło: Raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu. Edycja 2023”.

Wszystkie analizowane obszary w tegorocznej edycji Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu wymagają poprawy w mniejszym lub większym stopniu. Najtrudniejsza do wdrożenia i najbardziej złożona okazała się strategia cyfryzacji, która wypadła najsłabiej.

Pobierz raport

Raport powstał na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez firmę Norstat metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) w lutym 2023 roku. Przebadanych zostało 180 respondentów, którzy w swoich firmach odpowiadają za kwestie związane z cyfryzacją. Grupę stanowili menedżerowie, dyrektorzy, członkowie zarządów oraz prezesi. Próba badanych firm została dobrana tak, aby w przybliżeniu reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Podmioty zostały skategoryzowane wg swojej przeważającej działalności do 9 sektorów: budownictwo i nieruchomości; energetyka, wydobywanie, usługi komunalne; life sciences (farmacja, chemia, urządzenia medyczne); motoryzacja; rynek dóbr konsumpcyjnych; sektor finansowy; technologie informacyjne, media i komunikacja; transport, spedycja i logistyka; inne.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Poprzednia edycja raportu

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje