W polskim środowisku biznesowym najbardziej rozpowszechnione są systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), analizy danych biznesowych (BI) i zarządzania relacjami z klientami (CRM). Plany dalszej digitalizacji dotyczą przede wszystkim obszaru obsługi klienta. Tylko jednak 21% firm planuje zwiększyć w najbliższym czasie wydatki na cyfryzację, a 10% zamierza zatrudnić dodatkowy personel do realizacji tego typu zadań. Aktualnie mniej niż połowa firm wyznacza pracowników do realizacji zadań związanych z transformacją cyfrową.

¾ firm planuje utrzymać niezmieniony poziom wydatków na cyfryzację

Obszary transformacji cyfrowej

Kliknij na dany obszar, aby dowiedzieć się więcej

Poznaj dane na temat obszarów transformacji cyfrowej.

Strategia cyfryzacji
Strategia cyfryzacji
  • 1/5 firm w Polsce posiada dokument dotyczący strategii transformacji cyfrowej, większość pozostałych nie planuje jego szybkiego opracowania
  • W ciągu roku wzrost zatrudnienia w obszarze cyfryzacji planuje tylko 10% firm, a 21% zamierza zwiększyć wydatki
Implementacja technologii
Implementacja technologii
  • Rozwiązania chmurowe wdrożyło już blisko 2/3 badanych firm, a 39% pozostałych planuje zrobić to w ciągu 12 miesięcy
  • Prawie połowa badanych organizacji korzysta z narzędzi klasy ERP oraz Business Intelligence
Cyberbezpieczeństwo i ryzyko
Cyberbezpieczeństwo i ryzyko
  • 29% firm posiada wyodrębniony dział lub zespół ds. cyberbezpieczeństwa – to one realizują najwięcej procesów bezpieczeństwa
  • 16% firm uznaje przerwy w dostawach prądu za duże lub bardzo duże zagrożenie dla własnej transformacji cyfrowej
Potencjał do transformacji
Potencjał do transformacji
  • 46% firm oddelegowuje pracowników stricte do zadań związanych z cyfryzacją
  • Duże lub bardzo duże przekonanie o gotowości pracowników na zmiany związane z cyfryzacją wyraża 1/3 przedstawicieli firm

4,8/10 pkt

Pokazał odczyt wskaźnika głównego Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu w Polsce w 2022 roku.

Przedsiębiorstwa mają największe pole do poprawy w obszarze strategii cyfryzacji, ważne są bardziej ambitne plany przeznaczania niezbędnych zasobów.

Względnie dobry wynik odnotowano w przypadku nastawienia pracowników i zarządu do transformacji cyfrowej, które składają się na potencjał do transformacji. Wciąż jednak wydatki i zatrudnienie konieczne do ucyfrowienia są niewystarczające w przypadku dużej części firm.

Odczyt wskaźnika

„Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” to pierwsze z cyklu badanie stanu, nastawienia i perspektyw rozwoju cyfryzacji w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Podstawę raportu stanowi badanie ankietowe przeprowadzone wśród menedżerów, dyrektorów, członków zarządów i CEO odpowiedzialnych za kwestie cyfryzacji w firmach. Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2022 roku przez firmę Norstat metodą wywiadów telefonicznych CATI na grupie 180 respondentów. Próba badanych firm została dobrana tak, aby w przybliżeniu reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące Transformacji Cyfrowej.

Uwaga: jeden adres e-mail może być użyty do rejestracji tylko jednej osoby.

Jeżeli już wcześniej dokonaliście Państwo rejestracji w systemie za pomocą niniejszego formularza, mogą Państwo zalogować się ponownie, aby m.in. edytować dane, zmieniać zakres subskrypcji bądź usunąć swój profil.