• 1000

Zarządy firm podejmują strategiczne decyzje, takie jak na przykład przejęcie innej spółki lub rozwiązanie sporu pomiędzy akcjonariuszami, bądź chcą zmniejszyć różnicę pomiędzy wartością fundamentalną przedsiębiorstwa a jego wartością rynkową.

Nieustannie rośnie presja ze strony akcjonariuszy, regulatorów, organów podatkowych oraz audytorów oczekujących od zarządów przygotowywania opcji strategicznych, analiz wartości i/lub wdrażania rozwiązań opartych na wartości. W takich kluczowych momentach, szczególnie wskazane jest korzystanie ze wsparcia doświadczonego zespołu specjalizującego się w profesjonalnych wycenach przedsiębiorstw, posiadającego zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak i lata praktycznego doświadczenia.

Zespół KPMG świadczący usługi wycen składa się z profesjonalistów pracujących w wielu krajach na całym świecie. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w wielu sektorach gospodarki oraz znają lokalne uwarunkowania regulacyjne i rynkowe.

KPMG posiada zarówno umiejętności techniczne, jak i praktyczne doświadczenie transakcyjne. Jesteśmy niezależni zarówno od źródeł finansowania (takich jak banki czy instytucje finansowe), jak i wycenianych podmiotów, dzięki czemu nasze wyceny są w pełni obiektywne i bezstronne. W naszym podejściu zwracamy uwagę na wiele kwestii strategicznych i transakcyjnych, kluczowych z punktu widzenia budowania wartości dla akcjonariuszy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria