• 1000

Wycena może prowadzić do oszacowania wartości rynkowej, godziwej, odtworzeniowej, a także innych rzadziej spotykanych rodzajów wartości, jak np. wartości inwestycyjnej, czy wartości dla wymuszonej sprzedaży.

Nieruchomości są jednymi z najcenniejszych aktywów światowej gospodarki. Dlatego wiedza na temat ich wartości jest często kluczową informacją w wielu decyzjach inwestycyjnych.

Uczestnicy rynku nieruchomości spotykają się z potrzebą poznania wartości nieruchomości przygotowując transakcje sprzedaży swoich nieruchomości, ale też przedsiębiorstw, którym przysługują prawa do nieruchomości. Wycena nieruchomości jest też zazwyczaj niezbędna w przypadku pozyskiwania finansowania zewnętrznego, sprawozdań finansowych, ubezpieczenia, celów podatkowych, postepowań sądowych i w wielu innych przypadkach.

Wielość sytuacji, w których potrzebna jest wycena, oraz rodzajów wartości nieruchomości i szczególnych uwarunkowań prawnych związanych z wyceną nieruchomości powoduje, że niezwykle ważną kwestią staje się powierzenie tego rodzaju usług wysokiej klasy specjalistom, którzy są zawsze na bieżąco ze wszystkimi tymi uwarunkowaniami.

Ponadto, zmiany zachodzące na rynku nieruchomości i w szeroko pojętej gospodarce światowej są w ostatnim czasie wyjątkowo szybkie. Zmieniają się zachowania ludzkie, sposoby korzystania z nieruchomości, czy wreszcie charakterystyka demograficzna społeczeństw. Powoduje to pojawianie się nowych rozwiązań technologicznych (tzw. PropTech) i finansowych (tzw. FinTech) wspomagających rynek nieruchomości. Zmienia się także metodyka wyceny, która nie tylko korzysta z nowych technologii, ale też dostosowuje się do zmieniającej się wciąż rzeczywistości.

Dla większości przedsiębiorców, zwłaszcza niezwiązanych bezpośrednio z rynkiem nieruchomości, śledzenie tych wszystkich zmian jest zbyt skomplikowane i czasochłonne. Dlatego powinni mieć oni zapewnioną w pełni profesjonalną usługę zewnętrzną, dzięki której wartość ich nieruchomości zostanie oszacowana z najwyższą możliwą precyzją oraz uwzględnieniem wszelkich rodzajów ryzyka, ale i szans, jakie kryje w sobie dana nieruchomość.

Dlatego właśnie w dzisiejszych czasach rzeczoznawca majątkowy nie jest już tylko dostarczycielem raportu z wyceny zwanego operatem szacunkowym. W otaczającej nas rzeczywistości musi on dziś pełnić rolę zaufanego doradcy i obiektywnego eksperta, posiadającego szersze spojrzenie i kompetencje doradcze. Aby skutecznie pełnić tę rolę musi on posiadać wsparcie w postaci multidyscyplinarnego zespołu, który jest w stanie świadczyć usługi doradcze także w wielu innych dziedzinach pokrewnych dla rynku nieruchomości, jak na przykład prawo, podatki, czy finanse. Takim właśnie zespołem dysponuje KPMG.

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe