• 1000

Dział Deal Advisory skupia ekspertów KPMG, którzy specjalizują się w doradztwie finansowym i strategicznym dla klientów rozważających bądź przeprowadzających transakcje gospodarcze obejmujące sprzedaż, zakup bądź połączenie przedsiębiorstw, ich wycenę lub restrukturyzację finansową.

Doradcy KPMG udzielają kompleksowego wsparcia na każdym etapie transakcji, dla strony kupującej lub sprzedającej. Każdy z doradców jest odpowiednio wyszkolony oraz posiada szerokie doświadczenie, aby zaproponować klientowi stosowne narzędzia i zakres usług odpowiadający jego potrzebom. Doradcy ściśle współpracują z profesjonalistami z innych praktyk KPMG w całym świecie. Ich wyróżnikiem jest bogate doświadczenie w wielu sektorach gospodarki oraz znajomość lokalnych uwarunkowań regulacyjnych i rynkowych.

Niezależnie od tego, czy firma jest na etapie opracowania strategii przejęcia, czy pozyskuje fundusze, czy też przeprowadza restrukturyzację, KPMG pozostaje zaufanym doradcą, nie tylko przy konkretnej transakcji, ale w dłuższej perspektywie.

Jak możemy pomóc?

Publikacje i webinaria