• 1000

Rynek nieruchomości komercyjnych staje się coraz bardziej wymagający ze względu na zmiany w podejściu podmiotów inwestujących w nieruchomości komercyjne i instytucji finansujących sektor, ale również zmiany preferencji użytkowników nieruchomości. Jednocześnie, towarzyszy temu szereg zmian w legislacji, które wynikają z transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i ryzyk związanych ze zmianą klimatu. Jako multidyscyplinarny zespół doradców z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rynku polskim i zagranicznym, wiemy, że w sektorze nieruchomości komercyjnych każda inwestycja wymaga pogłębionej analizy, aby wypracować rozwiązania „szyte na miarę” i długoterminową strategię.

W jakim kierunku ewoluuje sektor nieruchomości komercyjnych?

Sektor nieruchomości komercyjnych jest aktualnie na etapie adaptacji do nowych trendów rynkowych oraz zmieniających się preferencji konsumentów.

Wybrane trendy, które kształtują branżę to:

 • Zrównoważony rozwój
 • Finansowanie zielonych inwestycji
 • Odchodzenie od monokultury
 • Nearshoring
 • Dywersyfikacja ryzyka
 • Rozszerzone due dilligence

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i odpowiedź na zmiany klimatyczne

W ramach adaptacji do zmian klimatu coraz większy nacisk kładziony jest na budowanie i zarządzanie nieruchomościami w sposób zrównoważony. Dotyczy to zarówno procesu realizacji nowych inwestycji, inwestowania w zieloną infrastrukturę, jak i optymalnego użytkowania istniejących budynków.

Finansowanie zielonych inwestycji

Finansowanie zielonych inwestycji

Nacisk na zminimalizowanie negatywnego wpływu budynków na środowisko przekłada się na stopniowy wzrost zainteresowania pozyskiwaniem zielonego finansowania na preferencyjnych warunkach dla projektów zgodnych ze standardami budownictwa zrównoważonego.

Odchodzenie od monokultury

Odchodzenie od monokultury w kierunku łączenia różnych funkcji

Trend tworzenia przestrzeni wielofunkcyjnych, integrujących mieszkania, biura, handel i usługi w jednej lokalizacji, co pozwala na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i zwiększa atrakcyjność inwestycji.

Nearshoring

Nearshoring

W ramach budowania odporności łańcuchów dostaw na popularności zyskuje przenoszenie procesów produkcyjnych lub usługowych do krajów położonych bliżej geograficznie niż tradycyjne lokalizacje offshoringowe (zazwyczaj Azja).

Dywersyfikacja ryzyka

Poszukiwanie możliwości dywersyfikacji ryzyka

W obliczu zmieniających się warunków rynkowych, legislacji, ewolucji preferencji i niepewności gospodarczej, inwestorzy poszukują nowych strategii, które pozwolą im zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć swoje portfele inwestycyjne.

Rozszerzone due dilligence

Zwiększone wymagania dotyczące due dilligence

W odpowiedzi na zmieniające się preferencje najemców i wymagania finansujących inwestycje, jak i nacisk na zrównoważony rozwój, przykładana jest coraz większa waga do szczegółowej oceny ryzyka projektów.

Zmiany w otoczeniu biznesowym, legislacyjnym, technologicznym i społecznym oddziałują na sektor nieruchomości komercyjnych, który musi się dostosować, aby sprostać nowym wyzwaniom, ale z drugiej strony tworzą również szereg nowych możliwości dla uczestników rynku.

Kluczowe wyzwania dla sektora nieruchomości komercyjnych

1 Zmiany klimatyczne i transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnej

2 Niepewność gospodarcza i zmienność w otoczeniu biznesowym

3 Regulacje prawne i podatkowe

4 Nasycenie rynku i zmiany w preferencjach użytkowników nieruchomości


Co zyskujesz korzystając z kompleksowego doradztwa dla sektora nieruchomości komercyjnych?

Dostosowanie strategii do długoterminowych celów biznesowych

Optymalizację portfela nieruchomości i wsparcie w zarządzaniu ryzykiem

Adaptacja do zmian rynkowych i legislacyjnych

Wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania

Ochrona przed stratami finansowymi

Dostęp do specjalistycznej wiedzy

Wsparcie KPMG dla firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych

Ochrona przed stratami finansowymi

W warunkach dużej zmienności, jaką charakteryzuje się polski rynek nieruchomości komercyjnych, usługi KPMG są skrojone na miarę, stosownie do potrzeb Klienta, projektu oraz otoczenia biznesowego.

Zespół KPMG oferuje usługi dla uczestników tego sektora na różnych etapach rozwoju i funkcjonowania nieruchomości.

Doradztwo ESG dla rynku nieruchomości
Wyceny nieruchomości
Doradztwo transakcyjne
Doradztwo strategiczne i analizy highest & best use

Wraz z dynamicznie zmieniającym się rynkiem nieruchomości, w obliczu nowych wymogów legislacji ESG w Unii Europejskiej, doradzamy przy tworzeniu wartości nieruchomości w pełnym cyklu życia oraz dostosowaniu aktywów do wymogów neutralności klimatycznej,
w tym strategii dekarbonizacji, efektywności energetycznej w ramach fali renowacji, przyjęcia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu ESG na wartość i pozycjonowanie portfeli nieruchomości na rynku inwestycyjnym i finansowym. 

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • Przegląd portfeli nieruchomości pod katem strategii ESG i dekarbonizacji oraz transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
 • Przygotowanie strategii portfeli nieruchomości w kontekście wymogów ESG
 • Analizy możliwości repozycjonowanie i restrukturyzacji nieruchomości pod katem zmiany funkcji, rozbudowy, przebudowy, w tym związanych z procesem dekarbonizacji i zmian w kierunku GOZ
 • Ocena możliwości pozyskania zielonych produktów finansowych
 • Zastosowanie zielonych umów najmu w kontekście wymogów ESG

Usługi KPMG obejmują inicjowanie oraz doradztwo dotyczące aktywów dla potrzeb transakcji inwestycyjnych nieruchomości lub portfeli reprezentując sprzedającego („sell-side”) lub kupującego („buy-side”), w tym pozyskiwanie nieruchomości oraz doradztwo inwestycyjne dla potrzeb przenoszenia lub lokowania działalności podmiotów z branży logistycznej lub przemysłowej, tzw. „near-shoring”.  Istotnym elementem doradztwa transakcyjnego jest pozyskiwanie finansowania lub re-finansowania, w tym zielone instrumenty finansowe.

Zakres naszych usług doradczych:

 • Transakcje aktywów/portfeli nieruchomości
 • Pozyskiwanie nieruchomości w ramach procesu „near-shoring”
 • Inicjowanie transakcji „off-market”
 • Transakcje typu „Sale & Leaseback” i „equity injections” oraz “land to buy”
 • Transakcje dotyczące trudnych aktywów lub kredytów oraz restrukturyzacji aktywów
 • Pozyskiwanie finansowania dłużnego i pomostowego oraz re-finansowania nieruchomości
 • Badanie „Due Diligence” dla potrzeb transakcji inwestycyjnych

Zespól Wycen przygotowuje operaty szacunkowe nieruchomości m. in. dla celów transakcyjnych, sprawozdań finansowych, zabezpieczeń kredytów bankowych zgodnie ze standardami RICS („Red Book”), TEGOVA („Blue Book”) i krajowych standardów wyceny nieruchomości.

Wykonujemy ponadto badania typu „due diligence” w procesach transakcyjnych nieruchomości, uwzględniając aspekty ESG, w tym potencjalnego wpływu ESG na wartość nieruchomości.

Zakres usług Zespołu Wycen obejmuje m.in.:

 • Wyceny wartości rynkowej, godziwej lub odtworzeniowej
 • Opinie o wartości
 • Analizy optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości
 • Analizy opłacalności nowych inwestycji jak i modernizacji,
  w tym kosztów dekarbonizacji i przechodzenia na modele biznesowe GOZ
 • Due diligence komercyjne w zakresie generowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości oraz potencjalnych ryzyk
 • Analizy dotyczące wpływu wymogów ESG na wartość nieruchomości

Zmienność na rynku nieruchomości komercyjnych dowodzi, że monitorowanie trendów rynkowych jest niezbędne do efektywnego zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju portfela nieruchomości. Doradztwo i analizy prowadzone przez zespół KPMG wspierają w adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego i wykorzystaniu pojawiających się na rynku nowych możliwości, ponieważ celem jest zidentyfikowanie optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości w aktualnych i przyszłych warunkach rynkowych.

Zakres usług KPMG Real Estate Advisory w ramach doradztwa strategicznego:

 • Analizy optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości dla aktywów ze wszystkich sektorów nieruchomości
 • Analizy danych nieruchomości dla potrzeb rynku inwestycyjnego
 • Kluczowe aspekty ESG dotyczące nieruchomości

O nas | Zespół doradczy ds. rynku nieruchomości komercyjnych

Biurowiec

Real Estate Advisory to multidyscyplinarny zespół doradców rynku nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rynku polskim oraz zagranicznym.

Specjaliści KPMG posiadają uprawnienia RICS, certyfikację ESG / zrównoważonego rozwoju budownictwa, uprawnienia rzeczoznawców majątkowych i pośredników nieruchomości. 

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Więcej publikacji z kategorii nieruchomości