Inwestycje w sektorze budownictwa i nieruchomości są jednym z głównych czynników napędzających rozwój rynku pracy w Polsce.

KPMG w Polsce posiada dedykowany zespół specjalistów zajmujących się świadczeniem usług dla klientów z branży budownictwa i nieruchomości w zakresie podatków, księgowości i audytu, doradztwa finansowego, gospodarczego i prawnego.

Sektor budownictwa w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, wciąż dotkniętej kryzysem finansowym. Polski rynek budownictwa i nieruchomości napędzany jest dynamicznie rozwijającą się gospodarką, wzrostem liczby gospodarstw domowych, migracją ludności do miast oraz dużymi projektami infrastrukturalnymi.

Zespół doradztwa KPMG dla sektora budownictwa i nieruchomości tworzą specjaliści doskonale znający specyfikę branży. Zapewniają obsługę ukierunkowaną na generowanie wartości dodanej na każdym etapie projektu inwestycyjnego. Zespół KPMG oferuje doświadczenie i pomaga osiągać najlepsze rezultaty biznesowe świadcząc kompleksowe usługi audytu, doradztwa podatkowego oraz usługi doradcze. KPMG wspiera firmy w tworzeniu odpowiednich strategii rozwoju i wprowadzaniu zmian organizacyjnych. Wśród klientów KPMG znajdują się najwięksi gracze na rynku nieruchomości: deweloperzy, firmy wynajmujące obiekty budowlane, firmy świadczące usługi budowlane oraz producenci materiałów budowlanych.

W ramach sektora budownictwa i nieruchomości doświadczeni eksperci KPMG przygotowują branżowe opracowania, artykuły oraz raporty na temat aktualnych trendów, inwestycji, strategii i finansowania inwestycji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich.