Ciągły rozwój polskiej gospodarki oraz podążające za tym zmiany w polskim ustawodawstwie otworzyły nowe możliwości rozwoju dla banków i innych instytucji finansowych. Z drugiej strony, zwiększona konkurencja na rynku finansowym wymusza na bankach, a także pozostałych instytucjach finansowych konieczność poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą podjąć skuteczną walkę o pozycję, na coraz trudniejszym i bardziej wymagającym rynku usług finansowych w Polsce.

KPMG jest jedną z pierwszych firm doradczych, która wdrożyła wewnątrz własnej organizacji strukturę branżową, umożliwiającą koncentrację na zdobywaniu wiedzy w sektorach gospodarki, w których działają nasi klienci. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia KPMG osiągnęło wysoką specjalizację w branży finansowej.

KPMG oferuje kompleksowe usługi doradcze dla sektora bankowego w dziedzinie podatków, zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania ryzykiem informatycznym i doradztwa gospodarczego. KPMG wyróżnia największy i najbardziej wyspecjalizowany Departament Audytu Instytucji Finansowych w Polsce, posiadający szerokie doświadczenie zarówno w badaniu sprawozdań finansowych, jak również w usługach poświadczających.