• 1000

Zespół doradców KPMG, bazując na wieloletnim doświadczeniu w usługach dla instytucji finansowych oraz szerokiej wiedzy sektorowej, kompleksowo wspiera klientów w osiąganiu celów strategicznych, spełnianiu wymogów regulacyjnych i zarządzaniu ryzykiem. Eksperci doradzają podmiotom w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, pomagając spełnić oczekiwania wszystkich interesariuszy w zakresie rzetelnej i przejrzystej informacji finansowej.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z podstawowych obszarów zarządczych w każdej firmie działającej w sektorze finansowym. Doradcy KPMG wspierają klientów w skutecznym, zarządzaniu i szacowaniu zarówno ryzyka rynkowego, kredytowego, jak i regulacyjnego. Szeroka oferta KPMG obejmuje także strategiczne doradztwo w zakresie procesów i systemów IT w bankach, archiwizacji danych, a także skutecznego zarządzania doświadczeniami klientów. 

Nasze usługi

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria