• 1000

Wsparcie KPMG w raportowaniu sprawozdań finansowych

Aplikacja KPMG FS Converter jest odpowiedzią na wprowadzenie wymogu składania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Narzędzie umożliwia przedsiębiorstwom, które sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, generowanie elektronicznych sprawozdań w formacie XML.

ekran komputera z otwartą aplikacją KPMG FS Converter

Co zyskasz dzięki naszemu narzędziu?


Advanced Automated Tools

Przystępny i szybki sposób
na generowanie elektronicznych sprawozdań w formacie XML


Assurance/Information Risk Management

Pewność
co do przetwarzanych danych


Data Intelligence Solutions

Wygoda
zatwierdzania sprawozdania podpisem wewnątrz aplikacji

arrows

KPMG FS Converter zapewnia zgodność z obligatoryjnymi wymogami regulacyjnymi

dzięki bieżącej aktualizacji schematów oraz wbudowanemu systemowi walidacji danych.

Cechy i możliwości aplikacji KPMG FS Converter

Walidacja danych

Dzięki zaimplementowanym regułom walidacyjnym dane zaczytane do systemu są weryfikowane, a w przypadku zidentyfikowania przez system błędów w danych, stosowna informacja jest wyświetlana użytkownikom w dedykowanym oknie aplikacji.

Obsługa wielu formatów plików

Możliwość importu danych finansowych z formatu Excel oraz dodatkowych informacji i objaśnień z dowolnego formatu. Dzięki konwerski zwrotnej aplikacja pozwala także na podgląd gotowych plików XML.

Aktualność danych

Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana o nowe wersje schematów publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika w aplikacji został zaprojektowany tak, aby praca użytkownika z aplikacją była prosta i intuicyjna.

Historia danych

W systemie zapisywane są dane przetworzone w przeszłości w aplikacji, dzięki temu użytkownik ma te dane łatwo dostępne.

Obsługa podpisów cyfrowych

Sprawozdanie finansowe w postaci pliku XML może zostać podpisane z wykorzystaniem cyfrowych podpisów kwalifikowanych w samej aplikacji.

Modele wdrożenia aplikacji

laptop z otwartą aplikacją KPMG FS Converter

Wersja instalowana u klienta

System KPMG FS Converter może zostać zainstalowany bezpośrednio na środowisku klienta. Dzięki temu klient zyskuje możliwość generowania sprawozdań finansowych w postaci XML bezpośrednio ze swoich komputerów – w dowolnym momencie oraz wykonując dowolną liczbę iteracji procesu walidacji danych i generowania plików XML. Możliwe jest uzyskanie licencji na korzystanie z systemu KPMG FS Converter dla kilku spółek z grupy klienta.

Proces wdrożenia systemu KPMG FS Converter jest prosty i szybki – po zainstalowaniu systemu i krótkim szkoleniu dla użytkowników, klient od razu może zacząć korzystać z systemu. W ramach usługi serwisu powdrożeniowego zapewniamy naszym klientom wsparcie w korzystaniu z naszego systemu, jak również dostarczanie aktualizacji, w tym wgrywanie nowych schem w przypadku ich zmiany przez regulatora. 

Wersja usługowa

Oferujemy również usługę generowania sprawozdań finansowych w postaci plików XML.

Usługa ta pozwala przygotować dane w czytelnej postaci plików Excel oraz dodatkowych informacji i objaśnień w dowolnym formacie. Po przekazaniu danych do KPMG dane podlegają procesowi walidacji, a następnie generowany jest plik XML, który odsyłamy do klienta.

Zapewniamy pełne wsparcie w technicznym aspekcie generowania sprawozdań finansowych w plikach XML.

Czym są e-sprawozdania finansowe i dlaczego to takie ważne?

E-sprawozdania finansowe to sprawozdania sporządzone w postaci elektronicznej, zgodnej z formatem i strukturą logiczną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów na stronach BIP. 

Wszystkie przedsiębiorstwa, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, są zobowiązane do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego w terminie do trzech miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego, a następnie do jego zatwierdzenia przez uprawniony organ w terminie do sześciu miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego. Wskazane sprawozdania finansowe muszą zostać dostarczone do KRS w postaci zdefiniowanego pliku XML, który należy potwierdzić podpisem elektronicznym. 

W odpowiedzi na wymogi regulacyjne, aby jak najlepiej wesprzeć naszych klientów w spełnieniu tego obowiązku raportowego, stworzyliśmy system KPMG FS Converter, który zapewnia komplet funkcjonalności pozwalających na przygotowanie e-sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami.