• 1000

Zarządzanie ryzykiem ESG

Zarządzanie ryzykiem ESG

Nasze usługi obejmują:

 • analiza gotowości instytucji do zarządzania ryzykiem ESG
 • operacyjny plan integracji ryzyka ESG do systemu zarządzania ryzykiem
 • metodyka wyznaczania wpływu ryzyka ESG na tradycyjne rodzaje ryzyka
 • metodyka testów warunków skrajnych ryzyka  klimatycznego.

Taksonomia UE i zrównoważone finansowanie

Taksonomia UE i zrównoważone finansowanie

Nasze usługi obejmują:

 • integracja Taksonomii UE do procesów biznesowych instytucji
 • opracowanie specyfikacji biznesowej narzędzia operacjonalizującego zastosowanie Taksonomii
 • dostarczenie narzędzia wspomagającego integrację Taksonomii UE do procesów biznesowych oraz automatyzację przygotowania ujawnień
 • opracowanie zasad identyfikacji i zarządzania ekspozycjami zrównoważonymi środowiskowo.

Integracja ESG do działalności biznesowej

Integracja ESG do działalności biznesowej

Nasze usługi obejmują:

 • operacyjny plan integracji ESG
 • opracowanie Strategii ESG
 • analiza możliwości poprawy zewnętrznych ratingów ESG instytucji
 • analizy rynkowe dotyczące zielonych obligacji
 • wsparcie w strukturyzacji zrównoważonych produktów finansowych
 • wdrożenie EU Green Bond Standard
 • kalkulacja śladu węglowego portfela aktywów finansowych instytucji.

Raportowanie ESG

Raportowanie ESG

Nasze usługi obejmują:

 • wsparcie w opracowaniu ujawnień wg SFDR
 • wdrożenie ujawnień dot. ryzyka ESG zgodnie z CRR
 • wdrożenie ujawnień wg Art. 8 Taksonomii UE i aktu delegowanego
 • wdrożenie Corporate Sustainability Reporting Directive
 • wsparcie w opracowaniu Raportu ESG / Raportu Niefinansowego
 • atestacja Raportów ESG / Raportów Niefinansowych.

Skontaktuj się z nami

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria