Proces ciągłego dostosowywania działalności do coraz bardziej złożonych i rozbudowanych regulacji prawnych angażuje coraz więcej czasu i środków przedsiębiorców, jednak zagwarantowanie stałej i pełnej zgodności wszelkich aspektów działania przedsiębiorstwa z przepisami staje się coraz trudniejsze. Taka sytuacja, w połączeniu z często niejasno sformułowanymi przepisami prawa, stwarza organom podatkowym dogodną okazję do szukania dodatkowych dochodów dla budżetu państwa.

W praktyce, spotkać się można z wieloma przypadkami dowolnego i w rezultacie niekorzystnego dla podatników interpretowania niejasnych przepisów prawa przez te organy.

KPMG oferuje fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów klientów w sporach z organami podatkowymi.

Nasze usługi obejmują pomoc w zakresie:

  • reprezentacji w trakcie kontroli podatkowej oraz postępowaniu w sprawach podatkowych i celnych,
  • reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentacji przed sądami administracyjnymi,
  • reprezentacji w zakresie postępowań karnych skarbowych,
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi,
  • postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości,
  • przygotowania skarg konstytucyjnych i udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe