• 1000

Od firm już dziś zaczyna się wymagać nie tylko liczenia i redukcji swojego śladu węglowego aż do osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej, ale również świadomego podejścia do swojego wpływu na różnorodność biologiczną, dostępność zasobów naturalnych czy stan realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Czym jest zarządzenie zrównoważonym rozwojem w firmie i dlaczego to ważne?

Zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw, polegające na włączaniu do nich czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG) wymuszane są szeregiem trendów rynkowych, takich jak:


Wiedza naukowa o źródłach i tempie zmiany klimatu
Wiedza naukowa o źródłach i tempie zmiany klimatu
 

Globalne negocjacje i porozumienia klimatyczne
Globalne negocjacje i porozumienia klimatyczne
 

Strategie i regulacje Unii Europejskiej
Strategie i regulacje Unii Europejskiej
 

Zmieniające się priorytety finansowania inwestycji
Zmieniające się priorytety finansowania inwestycji
 

Rosnące oczekiwania konsumenckie
Rosnące oczekiwania konsumenckie
 

Rozwój aktywizmu klimatycznego i środowiskowego
Możliwość wprowadzania zdarzeń wstecznie
 

Wspomniane czynniki oddziaływać będą na świat polityki i gospodarki. Analizy instytucji, takich jak ONZ czy Światowe Forum Ekonomiczne, wskazują na trwały charakter trendu szerszego uwzględniania kwestii, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Rośnie presja na zintegrowane spojrzenie na wspomnianą tematykę, którego symbolem są m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyzwania firm związane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem

Wspomniane wyzwania stanowić będą wyzwanie dla przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy dopiero zaczynają zapoznawanie się z tematyką zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach mierzyć się musieli z wyzwaniami, takimi jak skutki pandemii, zerwane łańcuchy dostaw, niestabilne (i wysokie) ceny energii czy skutki inflacji – w tym rosnących kosztów materiałowych i osobowych.

Skala oczekiwanych zmian – legislacyjnych, związanych ze zmieniającymi się strumieniami finansowymi czy oczekiwaniami konsumenckimi – będzie w kolejnych latach olbrzymia. Wśród najważniejszych wyzwań wymienić można m.in.:

Dyrektywę CSRD, znacząco zwiększającą grono firm bezpośrednio objętych obowiązkiem raportowym albo takich, na których będzie on miał pośredni wpływ poprzez partnerów biznesowych.
Europejski system handlu emisjami (EU ETS) oraz tworzenie analogicznych rozwiązań dla sektorów, takich jak budownictwo czy transport.
Taksonomię UE, która przyczynić się ma do stymulowania przepływów finansowych w stronę inwestycji na rzecz zielonej transformacji unijnej gospodarki.
Kolejne działania, powiązane z Europejskim Zielonym Ładem: pakiet Fit for 55, REpowerEU, mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM).

Zielona transformacja ma bezprecedensowy charakter. Osoby, dysponujące wiedzą na temat jej przełożenia z teorii na praktykę biznesową, staną się niezwykle pożądane na rynku pracy. Pomimo rozwijającej się oferty szkoleniowej czy nowych kierunków studiów popyt na mających kompetencje w zakresie sustainability pracowników w najbliższych latach może przewyższać ich podaż.

Co zyskasz dzięki Sustainability as a Service (SaaS)?

Usługa Sustainability as a Service oferuje dopasowane do potrzeb klienta wsparcie eksperckie „na żądanie”, trwające standardowo 12 miesięcy. Pozwala ona na dostęp do wiedzy Sustainability Managerów  na temat trendów rynkowych, obowiązujących oraz planowanych regulacji czy źródeł finansowania. Dzięki takiemu formatowi współpracy klient otrzymuje wsparcie osoby, znającej jej potrzeby oraz specyfikę funkcjonowania na rynku. Podział usługi na pakiety umożliwia dostosowanie skali wsparcia do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Objętej usługą firmie pomoże ona w uzyskaniu korzyści z jej zwrotu w stronę zrównoważonych modeli biznesowych poprzez:


1 Prezentację podejmowanych działań oraz ich wymiernej wartości – w tym ekonomicznej.

2 Podniesienie świadomości koniecznych zmian w modelu biznesowym (np. w łańcuchu dostaw czy wśród konsumentów).

3 Opracowanie atrakcyjnych komunikatów sprzedażowych.


Dostęp do szerszego grona osób, dysponujących wiedzą z zakresu polityk energetycznych i klimatycznych, gospodarki o obiegu zamkniętym czy strategii dekarbonizacji będzie atrakcyjną alternatywą dla zatrudniania dedykowanej tej tematyce osoby wewnątrz firmy, zapewniając dostęp przedsiębiorstwa do szerokiej bazy wiedzy KPMG oraz minimalizując ryzyko związane z problemami z zatrudnieniem osoby o odpowiednich kompetencjach. Oprócz aspektów środowiskowych pracownicy KPMG będą mogli udzielić wsparcia również w kolejnych filarach ESG – kwestiach społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.

Wsparcie KPMG w budowaniu zrównoważonego rozwoju w ramach Sustainability as a Service

W ramach współpracy z KPMG zainteresowane usługą przedsiębiorstwo otrzymuje dostęp do dedykowanego, wirtualnego Sustainability Managera. Osoba ta korzystać będzie z wiedzy ekspertów KPMG (zarówno krajowych, jak i w ramach międzynarodowej sieci biur) oraz opracowanych lub zakupionych przez firmę narzędzi analizy rynkowej, oferując wsparcie w procesie zmiany modelu biznesowego klienta.

Przykładowe działania, realizowane w tym modelu, obejmować mogą:

  • Identyfikację stanu obecnego oraz zdefiniowanie celów firmy.
  • Wypracowanie planu działań we współpracy z interesariuszami.
  • Wdrażanie przyjętego planu działań.
  • Wypełnianie kwestionariuszy, takich jak CDP czy EcoVadis.
  • Dostosowanie do ratingów branżowych.
  • Szkolenia zapoznające z tematyką oraz dedykowane Zarządowi lub Radzie.

Powyższe wyliczenie nie ma zamkniętego charakteru. W trakcie obowiązywania umowy możliwe będzie wykupienie dodatkowych godzin konsultacji oraz usług, na przykład:

  • Opracowanie strategii ESG.
  • Kalkulację emisji w Zakresie 3.

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria

Więcej z kategorii ESG: