KPMG:
Our Impact Plan

2022

Zobowiązania ESG i działania KPMG w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i społeczne.

Słowo od Senior Partnera

Stacy Ligas

W KPMG wierzymy, że zrównoważony rozwój to jedyny sposób na budowanie odnoszącego sukcesy biznesu i wywieranie trwałego pozytywnego wpływu na świat. Rozumiemy, że w dzisiejszym świecie istotne jest nie tylko efektywne zarządzanie kapitałem firmy, ale także umożliwianie pracownikom udziału w przedsięwzięciach służących całemu społeczeństwu i środowisku oraz takich, które wzmacniają przestrzeganie prawa i praworządności.

Czytaj więcej

Działania związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym (ESG) są strategicznym obszarem dla całej naszej firmy. KPMG przeznaczy globalnie ponad 1,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat, aby adresować wyzwania związane z kwestiami ESG. Powstaną Regionalne Centra ESG wspierające klientów w obszarach ESG, a współpraca z renomowanymi uniwersytetami zapewni kompleksową ofertę szkoleń dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie.

Świat stoi dziś przed poważnymi wyzwaniami. Pandemia COVID-19, niepokoje społeczne i liczne klęski żywiołowe związane ze zmianami klimatu, konflikty zbrojne blisko naszych granic i wynikające z nich kryzysy uchodźcze to tylko niektóre problemy, z którymi musimy się mierzyć. Ich rozwiązanie wymaga współpracy nas wszystkich, szczególnie zaangażowania biznesu. Dlatego uruchomiliśmy inicjatywę KPMG IMPACT, w ramach której realizujemy własne działania w tym obszarze oraz wspieramy inne organizacje w zrównoważonym rozwoju.

KPMG IMPACT to globalny program zrównoważonego rozwoju firmy. Chcemy inspirować zmianę, dlatego w ramach jednego programu realizujemy nasze zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Kierując się wartościami KPMG, opracowano globalny Our Impact Plan dla wszystkich firm KPMG, który zawiera cele, jakie firma chce osiągnąć w czterech kluczowych obszarach: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład Korporacyjny. Do 2030 r. podjęliśmy poważne zobowiązanie – osiągnięcie w całej sieci KPMG zerowej emisji CO2 netto. Będziemy również podejmowali szereg działań, mających na celu wspieranie społeczności lokalnych, ochronę środowiska i praw człowieka oraz walkę z dyskryminacją.

KPMG: Our Impact Plan | Poland przedstawia szerokie spektrum działań całej grupy KPMG w Polsce. Mamy nadzieję, że ten dokument będzie służyć obecnym i przyszłym interesariuszom naszej organizacji w zrozumieniu, jak KPMG w Polsce realizuje działania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Stacy Ligas
Senior Partner, CEO
KPMG w Polsce

Nasze działania opieramy na czterech filarach: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład korporacyjny

Wojtek Piotrowski

KPMG: Our Impact Plan to nasza odpowiedź na globalne wyzwania.

Czytaj więcej

Chcemy być przykładem dla innych, dlatego podejmujemy liczne działania w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs: Sustainable Development Goals). Nasze działania opieramy na czterech filarach: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład korporacyjny. Razem tworzą one skoordynowaną inicjatywę zrównoważonego rozwoju dla KPMG w Polsce. Wykorzystując cały nasz potencjał, wszyscy razem i każdy z osobna będziemy dążyć do tego, aby nasze starania przynosiły najlepsze efekty.


Wojtek Piotrowski
Head of Our Impact Plan
KPMG w Polsce

W skrócie

Planeta

1/2

Planet slide 1
Planet slide 2

Ludzie

1/2

People slide 1
People slide 2

Dobrobyt

1/2

Prosperity slide 1
Prosperity slide 2

Ład

1/2

Governance slide 1
Governance slide 2

Dopisek:

1: Dane dot. pracowników na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Planeta

Zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne, aby budować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Nasze zobowiązania:

Dekarbonizacja
 • Do 2030 r. cała sieć KPMG osiągnie zerowe emisje dwutlenku węgla netto (net-zero)
Wyzwania klimatyczne
 • Przekazujemy rynkom finansowym, klientom i naszym liderom jasne, wyczerpujące i wysokiej jakości informacje o skutkach zmian klimatu
Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna
 • Zrozumienie i poprawa naszego wpływu na przyrodę i różnorodność biologiczną

Ludzie

Tworzymy opartą na wartościach, przyjazną i włączającą kulturę pracy.

Nasze zobowiązania:

Inkluzja, różnorodność i równość
 • Tworzymy włączającą kulturę pracy, opartą na zaufaniu, empatii i ciągłym rozwoju
 • Jesteśmy rzecznikiem równych szans
Zdrowie i well-being
 • Dbamy o zdrowie naszych pracowników – zarówno fizycznie, jak i psychicznie – oraz stwarzamy im środowisko pracy, w którym mogą być skuteczni i produktywni
Continuous learning
 • Rozwijamy kulturę ciągłego uczenia się
Prawa człowieka
 • Szanujemy niezbywalne prawa człowieka

Dobrobyt

Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspieramy społeczności lokalne.

Nasze zobowiązania:

Biznes z celem
 • Zawsze działamy mając jasno określony cel
 • Jesteśmy liderem w zakresie jakości audytu
 • Praktykujemy odpowiedzialne doradztwo podatkowe
Edukacja i społeczności lokalne
 • Wspieramy edukację oraz kulturę ciągłego uczenia się

Ład korporacyjny

Kierujemy się wartościami KPMG, które definiują nas i nasze podejście do pracy. Aby wzbudzić zaufanie i umacniać zmiany, musimy brać pod uwagę ekonomiczny, środowiskowy i społeczny wpływ naszych działań.

Our impact PDF thumbnail

Pobierz

KPMG: Our Impact Plan 2022

Skontaktuj się z nami

Iwona Galbierz-Sztrauch

Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG

KPMG w Polsce

Przemysław Oczyp

Partner Associate, Business Advisory, ESG

KPMG w Polsce

Wojtek Piotrowski

Head of Our Impact Plan

KPMG w Polsce