Joanna Krzemińska

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Sektora Finansowego

KPMG w Polsce

Kieruje podatkowym Zespołem ds. sektora finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów z branży leasingowej. Na co dzień zajmuje się projektami restrukturyzacyjnymi jak i bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów z sektora leasingowego. Jest autorką wielu struktur optymalizacyjnych z sukcesem implementowanych przez klientów z branży leasingowej.

  • Podatki
  • Usługi doradcze
  • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski

  • Podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, Akademia Leona Koźminskiego

  • Licencjonowany Doradca Podatkowy

  • Pracuje w KPMG od 1998 roku