• 1000

Ekspercki zespół KPMG, składający się z inżynierów, ekonomistów i osób zajmujących się sektorem energetycznym, pomaga w odnalezieniu się w dynamicznie zmieniającym się świecie energii. Dzięki dostępowi do międzynarodowych zasobów KPMG dysponujemy globalnym zestawem danych i rozwiązań stosowanych przez czołowe firmy, które dokonały transformacji energetycznej w oparciu o przemyślaną strategię zmian.

Czym jest strategia i transformacja energetyczna i dlaczego to takie ważne?

Niemal 75% globalnych emisji gazów cieplarnianych powiązanych jest z produkcją oraz zużyciem energii. Osiągnięcie stanu neutralności klimatycznej, do którego dążą globalne porozumienia klimatyczne czy Europejski Zielony Ład, zależy od efektywnego wykorzystywania energii oraz przechodzenia na jej odnawialne źródła (OZE).

Transformacja energetyczna, o której tu mówimy, polega na przechodzeniu z pozyskiwania energii z wysokoemisyjnych paliw kopalnych w stronę bardziej przyjaznych dla środowiska technologii i rozwiązań. W jej przemyślanym przeprowadzeniu pomaga opracowanie adekwatnej strategii energetycznej, stawiającej m.in. na efektywność energetyczną i OZE.

Strategia energetyczna to zestaw działań, mający na celu optymalizację kosztów pozyskiwania energii przez przedsiębiorstwo oraz dostosowanie jego działalności do obecnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju – w tym do raportowania w kontekście wskaźników ESG.

Wyzwania firm związane z transformacją energetyczną

Obserwowane w ostatnich latach zmiany na rynku energii zmuszają przedsiębiorstwa do zmian swoich strategii energetycznych. Energia elektryczna stanowi znaczący koszt funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływając między innymi na konkurencyjność w swojej branży, na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Ta ostatnia związana jest z rosnącymi wymogami regulacyjnymi na styku polityki energetycznej i klimatycznej, a także oczekiwaniami graczy rynkowych i konsumentów.

Co zyskasz dzięki wdrożeniu dobrej strategii energetycznej?

Ikona: ograniczanie kosztów

Ograniczanie kosztów

związanych z zakupem energii. 

Ikona: minimalizowanie ryzyk

Minimalizowanie ryzyk

regulacyjnych, reputacyjnych i związanych z przechodzeniem w stronę neutralnej klimatycznie gospodarki. 

Ikona: Sprzyjające warunki

Sprzyjające warunki

do rozwoju rynkowego przedsiębiorstwa.

Ikona: Konkurencyjność

Konkurencyjność

na tle innych firm i kontrahentów przyjmujących własne cele neutralności klimatycznej.

Wsparcie KPMG w budowie i dostosowaniu strategii transformacji energetycznej

Nasze usługi w tym zakresie, pomagające firmom w obniżaniu kosztów energii, obejmują:

Kliknij, aby poznać szczegóły wsparcia

KPMG wspiera klientów w tworzeniu i wdrażaniu strategii transformacji energetycznej ich działalności.


Analiza
Wsparcie w zawieraniu umów Power Purchase Agreement (PPA)

PPA to umowy na długoterminowy zakup energii elektrycznej bezpośrednio z Odnawialnych Źródeł Energii. Ostateczna cena jest tu przede wszystkim wynikiem negocjacji między odbiorcą a wytwórcą. Narzędzie to pozwala na osiągnięcie niższej, bardziej stabilnej ceny.

Umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej stanowi istotny element europejskiej i globalnej transformacji energetycznej. Nasze wsparcie pozwala na skorzystanie z szans, związanych z czystszą i tańszą energią.

Raportowanie
Rekompensaty sektorowe

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, przedsiębiorstwa wykonujące działalność w zakresie określonym w ustawie, do 2030 roku mogą ubiegać się o coroczne uzyskanie rekompensaty za koszty emisji CO2. Głównym kryterium kwalifikującym do udziału w systemie rekompensat jest posiadanie certyfikatu ISO14001, ISO50001 lub EMAS oraz eksploatowanie instalacji przemysłowych z zakresu między innymi:

 • produkcji masy włóknistej, papieru i tektury,
 • produkcji żeliwa, stali, miedzi, ołowiu, cynku i cyny, aluminium i innych metali nieżelaznych,
 • wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej,
 • odlewnictwa żeliwa,
 • produkcji wodoru,
 • produkcji podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
 • produkcji mat z włókna szklanego,
 • produkcji odzieży skórzanej.

Zespół naszych ekspertów wspiera klientów kompleksowo, w całym procesie wnioskowania o rekompensaty, począwszy od weryfikacji możliwości wnioskowania, przez aplikację o przyznanie pomocy, aż po rozliczenie otrzymanych środków.

Procedury
Inwestycje w źródła wytwórcze

Budowa własnego źródła energii może być doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie oszczędności na zakupie energii elektrycznej. Doradzamy w całym procesie budowy wszelkiego rodzaju źródeł energii. Nasze wsparcie obejmuje zarówno analizę opłacalności, jak i wsparcie w wyborze podwykonawców.

Wspieramy również jednostki samorządu terytorialnego w procesie wyboru wykonawców inwestycji OZE na należących do nich gruntach – tak, aby mogły one otrzymać jak najwyższe wynagrodzenie w ramach funkcjonowania projektu.

Szkolenia
Due Dilligence aktywów energetycznych

Nabycie wybudowanych już aktywów wytwórczych wiązać się może z szeregiem ryzyk. Przeprowadzenie procesu Due Dilligence pozwala na lepsze, całościowe zrozumienie sytuacji przedsiębiorstwa oraz związanych z nią szans i zagrożeń.

Oferujemy możliwość wsparcia poprzez przeprowadzenie całego procesu analizy w poszczególnych obszarach: technicznym, środowiskowym oraz rynkowym.

Aplikacja MDR Secure
Wsparcie w zakupie energii elektrycznej lub gazu

Zespół specjalistów KPMG z różnych dziedzin przygotuje strategię działań, mających na celu optymalizację kosztów energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przedsiębiorstwa. Powstaje ona na bazie:

 • wolumenu,
 • profilu zużycia energii,
 • potencjału do rozwoju własnych źródeł,
 • indywidualnej charakterystyki prowadzonej przez firmę działalności.

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków. Nasi eksperci wspierają naszych Klientów w następujących obszarach:

Energia słoneczna
Energia wiatrowa off-shore i on-shore
Gaz i biogaz
Biomasa
Wodór

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria