W ramach specjalizacji branżowej w KPMG w Polsce pracuje zespół doradców, specjalizujących się w zagadnieniach podatkowych dotyczących transportu, spedycji i logistyki (TSL)

Naszymi klientami są międzynarodowe i polskie podmioty zajmujące się transportem kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, a także operatorzy logistyczni oraz firmy kurierskie i poczty. Dzięki współpracy z tak szerokim spektrum klientów z branży transportu, spedycji i logistyki (TSL) możemy zaoferować Państwu szersze spojrzenie na kwestie podatkowe typowe dla branży, uwzględniające szerszy kontekst biznesowy.

W codziennym doradztwie podatkowym dla naszych klientów korzystamy również z bogatych doświadczeń naszych współpracowników specjalizujących się w zakresie logistyki, transportu i spedycji pracujących w działach zarządzania ryzykiem i efektywnością, doradztwa prawnego czy finansowego, a także pracujących w zagranicznych biurach KPMG na całym świecie.

Właśnie takie powiązanie różnych aspektów doradztwa pozwala na stworzenie dedykowanych zespołów, dysponujących szerszym spojrzeniem, dzięki którym możemy być partnerem firm z sektora TSL w ich bieżącej działalności, jak również w sytuacjach mniej typowych, m.in. przy fuzjach i przejęciach, restrukturyzacjach, znaczących transakcjach i inwestycjach.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu branżowemu, mamy możliwość zapewnić firmom z sektora TSL usługi doradztwa podatkowego skoncentrowane na najistotniejszych dla takich firm kwestiach podatkowych, zarówno z obszaru VAT, który stawia szczególne wyzwania dla sektora TSL, jak i z obszaru innych podatków, gdzie możemy wesprzeć Państwa m.in. w kwestiach związanych z wyborem efektywnych podatkowo form finansowania działalności, kształtu umów leasingowych czy też podatkowych aspektów rozliczeń z pracownikami.

Jak możemy pomóc?

Jako reprezentantom branży TSL, mamy przyjemność zaoferować Państwu szerokie spektrum usług doradztwa podatkowego, obejmujących, między innymi, następujące najbardziej charakterystyczne dla branży usługi:

Doradztwo w zakresie szczególnych dla TSL zagadnień VAT

W ramach usług doradztwa podatkowego oferujemy Państwu wsparcie w określeniu konsekwencji na gruncie VAT m.in. kluczowych dla TSL zagadnień:

 • kwalifikacja usług transportowych, usług pomocniczych do usług transportowych, usług spedycyjnych oraz usług logistycznych,
 • kwalifikacja usług jako ciągłe lub rozliczane okresowo,
 • zasady opodatkowania usług związanych z opodatkowaniem,
 • zastosowanie stawek VAT do usług transportowych;
 • rozliczenia z tytułu kart paliowych,
 • rozpoznanie miejsca świadczenia usług i powstania obowiązku podatkowego,
 • klasyfikacja usług transportu międzynarodowego,
 • dokumentowanie usług opodatkowanych stawką 0% oraz wsparcie w zakresie procedur gromadzenia odpowiedniej dokumentacji,
 • procedury dotyczące elektronicznego fakturowania.

Planowanie w zakresie leasingu i środków trwałych

W związku z tym, jak istotną pozycję w kosztach przedsiębiorstw z branży TSL stanowią wydatki związane z nabywaniem i finansowaniem środków trwałych, takich jak środki transportu, hale magazynowe itp., naszym klientom oferujemy wsparcie w kwestii efektywnych podatkowo struktur leasingu środków transportu oraz sposobów finansowania zakupu innych środków trwałych.

Nasze podejście do kształtowania umów leasingu ma charakter kompleksowy i, zależnie od Państwa potrzeb, może obejmować zarówno kwestie podatku dochodowego od osób prawnych (w tym np. podatku u źródła przy umowach transgranicznych), aspekty VAT, jak i zagadnienia ujęcia księgowego czy też analizy cen transferowych.

Szczególne zagadnienia z zakresu rozliczeń CIT oraz cen transferowych

W ramach oferowanego doradztwa proponujemy Państwu również wsparcie w specyficznych dla branży TSL kwestiach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, obejmujących m.in.:
 • koszty licencji na wykonywanie usług transportowych, koszty opłat drogowych i innych administracyjnych,
 • koszty podwykonawców usług transportowych,
 • zagadnienia podatkowego rozpoznania kar umownych i odszkodowań.

Rozliczenia PIT pracowników

W odniesieniu do poprawności rozliczeń pracowników z tytułu PIT, w przypadku firm TSL można napotkać szereg istotnych kwestii obejmujących między innymi zasady i procedury rozliczania delegacji oraz ich odzwierciedlenie w rozliczeniach PIT. W ramach naszych usług doradztwa podatkowego oferujemy Państwu wsparcie z punktu widzenia praktycznych aspektów rozliczenia PIT wydatków związanych z podróżami służbowymi oraz innych wydatków dotyczących pracowników.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria podatkowe