• 1000

Znajomość i prawidłowe stosowanie regulacji akcyzowych stanowi istotny element pozwalający na ograniczenie ryzyka naruszenia rygorystycznych i sformalizowanych przepisów normujących opodatkowanie podatkiem akcyzowym.

W prace zespołu cła i akcyzy KPMG zaangażowani są eksperci posiadający rozległą wiedzę z zakresu regulacji akcyzowych. Nasi eksperci doradzają klientom z sektorów motoryzacyjnego, alkoholowego, energetycznego, paliwowego i chemicznego. Dzięki posiadanym wiedzy i doświadczeniu, możemy zaoferować naszym klientom praktyczne wsparcie w obszarach związanych z prawidłowym rozliczaniem akcyzy i odpowiednim realizowaniem związanych z tym formalności.

Nasze usługi w szczególności obejmują:

  • bieżące doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania krajowych regulacji akcyzowych,
  • kompleksowe przeglądy podatkowe ukierunkowane na identyfikację ryzyk akcyzowych oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji ponoszonych obciążeń z tytułu rozliczeń w podatku akcyzowym,
  • analizy klasyfikacji taryfowej towarów na potrzeby opodatkowania akcyzą i występowanie o wiążące informacje akcyzowe (WIA),
  • wsparcie w procesie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający,
  • sporządzenie pisemnych opinii dotyczących wszelkich zagadnień związanych z podatkiem akcyzowym,
  • reprezentowanie klientów w sporach z organami podatkowymi, zarówno na poziomie postępowań przed organami, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • prowadzenie szkoleń i seminariów obejmujących praktyczne kwestie związane ze stosowaniem regulacji akcyzowych.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe