• 1000

Ochrona praw do intelektualnej własności organizacji powinna leżeć w interesie każdej firmy – mimo niematerialnego charakteru, elementy własności intelektualnej mogą być wiele warte. Z kolei wartość gromadzonych danych osobowych „doceniają” zazwyczaj cyberprzestępcy. Regulacje w tym zakresie (m.in. RODO) wymuszają na firmach określone działania i procedury, a za ich nieprzestrzeganie można odpowiedzieć przed sądem.

Uzyskanie praw własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych) pozwala na zabezpieczenie i czerpanie zysków z wykorzystania znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub oznaczeń handlowych. Tego typu dobra niematerialne mogą nieść ze sobą znaczącą wartość dla organizacji i stanowić istotny element jej majątku. Mamy tego pełną świadomość, dlatego wspieramy firmy w zapewnieniu ochrony własności intelektualnej – od momentu uzyskiwania praw, poprzez utrzymanie, komercjalizację, obrót, czy wreszcie wsparcie w przypadku ewentualnych sporów.

Bezpieczeństwo danych osobowych nigdy nie było tak ważne jak obecnie. W związku z wartością, jaką mogą one stanowić dla cyberprzestępców, muszą być odpowiednio chronione. Odpowiedzią prawodawców na cyberzagrożenia są regulacje (np. RODO), które wprowadzają wymogi zarządzania i ochrony danych osobowych w organizacjach. W KPMG Law – w ramach świadczonych usług doradczych – wspieramy naszych Klientów w zapewnieniu zgodności wewnętrznych procedur z prawem i tym samym pomagamy ograniczyć ryzyka regulacyjne; wykrywamy nieprawidłowości na wczesnym etapie, by nie doprowadzić do sporów oraz, w razie gdy nie jest to możliwe, reprezentujemy strony podczas postępowań.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria