• 1000

Skomplikowane i często zmieniajcie się standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wymagają nieustannego śledzenia zmian przepisów prawa.

Zlecając KPMG bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów, a także, w razie potrzeby, wsparcie w przypadku rekonstrukcji ksiąg rachunkowych, nasi klienci mogą przestać koncentrować się na śledzeniu zmian w przepisach i skupić się na codziennym prowadzeniu biznesu.

Nasze usługi:

  • Bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych (w razie potrzeby również rekonstrukcja ksiąg rachunkowych);
  • Sporządzanie lub aktualizacja polityki rachunkowości we współpracy z klientem;
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSSF;
  • Przygotowanie raportowania finansowego na potrzeby sprawozdawczości zarządczej, dla celów konsolidacji, etc.;
  • Wsparcie w identyfikacji różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a zasadami rachunkowości stosowanymi dla celów raportowania grupy kapitałowej;
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez klienta, w tym z uwzględnieniem konwersji zasad rachunkowości stosowanych przez klienta do polskich zasad rachunkowości;
  • Przygotowanie raportowania dla organów państwowych (GUS, NBP);
  • Wsparcie podczas audytu lub innej kontroli;
  • Bieżące doradztwo księgowe.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe