• 1000

Dla klientów, którzy zaczynają prowadzić działalność w Polsce, zakładają innowacyjny start-up, rozważają przekazanie funkcji księgowej lub płacowej na zewnątrz lub chcą zmienić dotychczasowego dostawcę usług, a także kiedy w związku z zakończeniem działalności potrzebują partnera, który poprowadzi księgi rachunkowe ich firmy do zakończenia jej likwidacji – oferujemy rozwiązania i ofertę cenową dostosowaną do rozmiaru i specyfiki firmy.

Naszą obsługę prowadzimy dla firm zlokalizowanych w całej Polsce, w języku polskim oraz angielskim, w ramach projektów krótko- i długoterminowych, w formie kompleksowego pakietu lub wybranych usług.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek reprezentujących różne sektory gospodarki. Świadczymy usługi zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji, jak i spółek z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co daje nam unikalną możliwość współpracy z szerokim spektrum podmiotów na rynku. Naszą wartością jest zespół profesjonalistów o wysokich kompetencjach, kultura organizacji wspierająca rzetelność przekazywanych informacji, globalny zasięg oraz dostęp do ekspertów podatkowych i prawnych w ramach sieci KPMG.

KPMG oferuje usługi w zakresie:

  • Prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • Sprawozdawczości finansowej;
  • Przygotowywania rozliczeń podatkowych i deklaracji podatkowych;
  • Nadzoru nad księgami i pracą zespołu księgowego klienta;
  • Prowadzenia administracji płacowej;
  • Prowadzenia administracji kadr.

Jak możemy pomóc?

Zobacz także