• 1000

Zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany prowadzić akta osobowe pracowników i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w formie oraz z zachowaniem okresów przechowywania określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Usługi administracyjno-kadrowe świadczymy dla firm zlokalizowanych w całej Polsce, w języku polskim oraz angielskim, w ramach projektów krótko- i długoterminowych, w formie kompleksowego pakietu lub wybranych usług.

Nasze usługi:

  • Przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło we współpracy z klientem i zgodnie z wymogami kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego;
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników etatowych (zgodnie z wymogami kodeksu pracy) i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
  • Monitorowanie konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich oraz przeprowadzenia szkoleń BHP;
  • Ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy;
  • Przygotowywanie zmian warunków zatrudnienia;
  • Przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
  • Informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących wymogów dokumentacji kadrowej.

W ramach świadczonych usług oferujemy również audyt procesów kadrowo-płacowych, w tym m.in. przegląd teczek osobowych, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz poprawności naliczania wynagrodzeń.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe